ترجمه مقاله ارزش در اطلاعات حسابداری بنیادی – سال 2017


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

ارزش در اطلاعات حسابداری بنیادی

عنوان انگلیسی مقاله:

The Value In Fundamental Accounting Information

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

حسابداری

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

حسابداری مالی

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.

 


 

فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2- سنجش عملکرد حاشیه ای

3- تحلیل تجربی

داده ها

آمار توصیفی

بازده های خام تشکیل اوراق بهادار پستی یکساله سالیانه و آلفاهای مشروط

آلفاهای مشروط سه ماهه و استنباط ها

آلفاهای مشروط و عدم اطمینان اطلاعات

تحلیل قدرت

4- نتیجه گیری

ضمیمه: استنباط های عملکرد حاشیه ای با خودگردان سازی

 


 

قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract
We examine the role of fundamental accounting information in shaping portfolio performance. Using a conditional performance approach, we address the concern that the positive relation between Piotroski’s F Score and ex post returns is due to risk compensation. Our results show that portfolios of firms with strong fundamental underpinnings generate significant positive and time-varying performance. One potential source of these performance gains is an underreaction to public information (such as momentum and F Score) when information uncertainty (proxied by size, illiquidity, and idiosyncratic volatility) is high. In addition, conditional performance benefits seem prevalent in periods of high investor sentiment.
I. Introduction
There is extensive and long-standing support for the use of fundamental valuation tools in equity choice from the early seminal work of Graham and Dodd (1934) to the current investment philosophy of their modern adherent Warren Buffett.1 In addition, numerous authors document the potential economic benefits of fundamental analysis through the judicious use of available financial accounting information (cf. Ou and Penman 1989; Lev and Thiagarajan 1993; Haugen and Baker 1996; Asness 1997; Frankel and Lee 1998; Griffin and Lemmon 2002; Piotroski 2000; Mohanram 2005; Piotroski and So 2012; Novy-Marx 2013).

چکیده
ما نقش اطلاعات حسابداری بنیادی در تشکیل عملکرد اوراق بهادار را بررسی می کنیم. ما با استفاده از یک رویکرد عملکرد مشروط، به بررسی این مسئله می پردازیم که رابطه مثبت بین امتیاز F پیوتروسکی و بازده های گذشته تاریخی بعلت جبران ریسک است. نتایج مطالعه ما نشان میدهد که اوراق بهادار شرکت های دارای اساس های بنیادی قوی، عملکرد مثبت و متغیر زمانی (متغیر از لحاظ زمانی) مهمی را ایجاد می کنند. یک منبع بالقوه این بهره های عملکرد، واکنش ضعیف نسبت به اطلاعات عمومی (مانند اندازه حرکت و امتیاز F) است، زمانیکه عدم اطمینان اطلاعات (که از لحاظ اندازه، عدم نقدینگی، و فراریت منحصر به فرد نشان داده می شود) بالا است. همچنین مزایای عملکرد مشروط در دوره های احساسات بالای سرمایه گذار، رایج به نظر می رسد.
طبقه بندی JEL: G11، G12، G14، M41
1- مقدمه
پشتیبانی گسترده و طولانی برای استفاده از ابزارهای ارزیابی بنیادی در انتخاب حق مالکیت [از مطالعه اولیه گراهام و دود (1934) گرفته تا فلسفه سرمایه گذاری جاری از محقق جدید، وارن بافِت] وجود دارد. همچنین مؤلفان بسیاری مزایای اقتصادی بالقوه تحلیل بنیادی از طریق استفاده عاقلانه از اطلاعات حسابداری مالی موجود را بیان کرده اند (مقایسه شود با او پنمن 1989؛ لِو و تایگاراجان 1993؛ هوگن و بیکر 1996؛ آسنس 1997؛ فرانکل و لی 1998؛ گریفین و لمون 2002؛ پیوتروسکی 2000؛ موهانرام 2005؛ پیوتروسکی و سو 2012؛ ناوی-مارکس 2013).

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

 


 

دیدگاهتان را بنویسید