مقاله ترجمه شده درباره پایداری شهری از طریق برنامه ریزی راهبردی – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

پایداری شهری از طریق برنامه ریزی راهبردی: یک مطالعه موردی برنامه ریزی شهری در شهر Khulna، بنگلادش


عنوان انگلیسی مقاله:

Urban sustainability through strategic planning: A case of metropolitan planning in Khulna city, Bangladesh


کلمات کلیدی مقاله:

پایداری، برنامه ریزی راهبردی، عدالت اجتماعی، مشارکت، Khulna


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی شهرسازی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت شهری و طراحی شهری


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. برنامه ریزی راهبردی؛ پایداری شهری از طریق برنامه ریزی عمیاتی راهبردی

3. پایداری شهری از طریق توزیع مجدد منابع و انرژی

4. رابط برنامه ریزی راهبردی و پایداری شهری

5. برنامه ریزی وابسته ی شهری در شهر Khulna

6. بررسی انتقادی برنامه شهر Khulna به عنوان برنامه ریزی راهبردی

7. شناسایی جنسیت و به حاشیه راندن افراد در برنامه ریزی

8. ارائه ی عادلانه ی درآمد و اشتغال زایی

9. مشارکت مردم در برنامه ریزی

10. سیاست ها برای مدیریت زیست محیطی

11. سیاست هایی برای تضمین دسترسی عادلانه به خدمات زیرساخت ها

12. وضعیت برنامه شهر Khulna برای دستیابی به شاخص های پایداری شهری

13. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Planning is a crucial element for any development initiative. Planning entails choice making in pursuit of stated goals e.g. improving living conditions for individuals and societies. Planning initiatives are employed within social systems that are governed by institution, and planning intervenes with and may reconfigure these institutions resulting in social change. This paper discusses how urban sustainability can be achieved through strategic action in urban development by analysing the planning process of Khulna city, Bangladesh. This paper reviews different scholarly articles to draw a conceptual framework for identifying the interface of strategic planning, components of strategic action planning and urban sustainability. Based on this conceptual framework this paper identifies the scope of achieving urban sustainability through analysing the current planning practice of Khulna city, Bangladesh. This paper identifies that though the Khulna city plan adopted the approach of strategic planning but it failed to comply with its theoretical notion to achieve the issues related to urban sustainability. Analysis reveals that in terms of social attribute that recognizes the interest of different group of people the exiting planning packages is not sustainable. Similar phenomenon have been observed in terms of recognition of gender and marginalized people in planning, equitable provision of income and employment generation, peoples’ participation in planning and polices for ensuring equitable access to infrastructure services. Therefore the existing planning package of Khulna city failed to achieve the issues of urban sustainability through its adapted strategic planning approach.

چکیده

برنامه ریزی عنصری بسیار مهم برای هر طرح توسعه ای می باشد. برنامه ریزی مستلزم انتخاب، در پیگیری اهداف برای مثال، بهبود شرایط زندگی برای افراد و جوامع می باشد. طرح های برنامه ریزی در سیستم های اجتماعی به کار گرفته می شوند که توسط نهادها اداره می گردند و با برنامه ریزی مداخله دارد و ممکن است این نهاد ها را دوباره تغییر دهد که منجر به تغییر اجتماعی گردد. این مقاله بحث می کند که چگونه پایداری شهری می تواند از طریق فعالیت راهبردی در توسعه شهری توسط تحلیل فرایند برنامه ریزی شهر Khulna بنگلادش بدست آید. این مقاله مطالعات علمی مختلفی را بررسی می کند تا به چارچوب مفهومی ای برای شناسایی رابط برنامه ریزی راهبردی، مولفه های اقدام راهبردی برنامه ریزی و پایداری شهری دست یابد. بر مبنای چارچوب مفهومی، این مقاله حوزه ی دستیابی به پایداری شهری را از طریق تحلیل شیوه های برنامه ریزی رایج شهر Khulna در بنگلادش شناسایی می کند. این مقاله شناسایی می کند که طرح شهر Khulna رویکرد برنامه ریزی راهبردی را اتخاذ کرده است اما نمی تواند مفهوم نظری اش برای دستیابی به این مفاهیم مرتبط به پایداری شهری را برآورده سازد. تحلیل ها نشان داده اند که در قالب ویژگی های اجتماعی که نفع گروه های متفاوت افراد را تشخیص می دهد، بسته های برنامه ریزی موجود پایدار نیستند. پدیده های مشابهی در قالب تشخیص جنسیت و به حاشیه راندن افراد در برنامه ریزی، ارائه ی عادلانه ی درآمد و ایجاد اشتغال، شرکت افراد در برنامه ریزی و سیاست هایی برای تضمین دسترسی عادلانه به خدمات زیرساخت ها مشاهده شده است. بنابراین، بسته برنامه ریزی موجود در شهر Khulna نتوانست به مسائل پایداری شهری از طریق رویکرد اقتباس یافته ی برنامه ریزی راهبردی دست یابد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید