مقاله ترجمه شده درباره اثر معامله الگوریتمی در نقدینگی بازار – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

اثر معامله الگوریتمی در نقدینگی بازار : شواهدی پیرامون اطلاعیه های درآمدی در بورس اوراق بهادار ایتالیا


عنوان انگلیسی مقاله:

The effect of algorithmic trading on market liquidity: Evidence around earnings announcements on Borsa Italiana


کلمات کلیدی مقاله:

معاملات الگوریتمی، نقدینگی بازار ، اطلاعیه های در آمدی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

اقتصاد مالی و اقتصاد پولی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2 . جزئیات سازمانی

3 . داده و روش

3.1 . فعالیت AT در بورس ایتالیا

3.2 . نمونه اطلاعیه های درآمدی و پارامتر های برآورد شده

4 . نتایج

4.1 . فعالیت AT در روز های اعلام درآمد

4.2 . فعالیت AT و رفتار نقدینگی پیرامون اطلاعیه های درآمد

5 . بررسی بیشتر و تست های قدرتمند

6. نتیجه


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

A small but growing body of literature examines the impact of algorithmic trading on liquidity. The seminal work of Hendershott et al. (2011) provides an empirical assessment of the effect of algorithmic trading (herein AT) on market liquidity. Using message traffic as a proxy for the quantity of AT, the authors provide evidence that the presence of AT in markets enhances liquidity. Brogaard (2010) extends the work of Hendershott et al. (2011) by examining a proprietary dataset that identifies the trading behaviour of twenty-six high-frequency traders on NASDAQ. Brogaard (2010) examines the cross-sectional determinants of the provision of liquidity by high-frequency traders and finds that high-frequency traders are more likely to set the inside quotes (i.e., provide liquidity) in larger stocks. More recently, Jarnecic and Snape (2014) examine the order submission strategies of traders and find that high-frequency traders provide liquidity at multiple prices in the order book and temper liquidity imbalances. This literature, therefore suggests that AT generally improves market liquidity. In this paper, we extend previous literature examining the impact of AT on liquidity by examining liquidity provision during periods of high information asymmetry – specifically, around earnings releases. A considerable body of literature has examined the impact of earnings releases on liquidity including Morse and Ushman (1983); Lee et al. (1993) and Krinsky and Lee (1996). This literature generally finds that liquidity declines following earnings announcements. This decline in liquidity can be attributed to the greater adverse selection costs faced by liquidity providers around earnings announcements, who subsequently widen bid-ask spreads to compensate themselves for greater risk exposure and reduce depth in order to limit the amount of risk they face. We conjecture that because ATs can rapidly change quote or limit order prices as market conditions change, they are better able to manage the risks and reduce costs of adverse selection around earnings releases. Consequently, we hypothesize that liquidity around earnings announcements will improve in the presence of AT.

1 . مقدمه
بدنه ی کوچک اما در حال رشد ادبیات به آزمایش تاثیر معامله ی الگوریتمی بر نقدینگی می پردازد. کار اساسی Hendershott et al. (2011) ، ارزیابی تجربی تاثیر معامله ی الگوریتمی ( در اینجا AT) را بر نقدینگی بازار فراهم می کند. با استفاده از ترافیک پیغام به عنوان یک پراکسی برای مقدار AT، نویسندگان شواهدی را ارائه می دهند که حضور AT در بازار باعث افزایش نقدینگی می شود. Brogaard (2010) کار Hendershott et al. (2011) را با آزمایش یک مجموعه داده ی اختصاصی که رفتار های تجاری 26 معامله گر با فرکانسی بالا را در نزدک می سنجد، به پیش برد.
Brogaard (2010) به آزمایش تعیین کنندگان مقطعی ارائه ی نقدینگی توسط معامله گران با فرکانس بالا پرداخته و در می یابد که معامله گران با فرکانس بالا به احتمال بیشتر قیمت های داخلی ( ارائه ی نقدینگی) را در سهام های بزرگتر تنظیم می کنند. اخیرا Jarnecic and Snape (2014) استراتژی های تحویل سفارش معامله گران را بررسی کرده و در یافتند که معامله گران فرکانس بالا، نقدینگی را در قیمت های گوناگون در دفتر سفارشی و عدم تعادل نقدینگی ارائه می کنند. بنابراین، بر اساس این ادبیات ، AT عموما نقدینگی بازار را بهبود می بخشد. در این مقاله، ما ادبیات پیشین در رابطه با آزمایش اثر AT بر روی نقدینگی به وسیله ی آزمایش ارائه ی نقدینگی در طی دوره ی عدم تقارن بالای اطلاعات بخصوص در آمد آزاد شده را ، گسترش می دهیم .


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید