مقاله ترجمه شده درباره استفاده از CFRP برای مقاوم سازی ستون RC در محیط دریایی – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

استفاده از CFRP برای مقاوم سازی ستون RC در محیط دریایی


عنوان انگلیسی مقاله:

Utilization of CFRP for strengthening RC columns in marine environment


کلمات کلیدی مقاله:

سازه های دریایی، CFRP، بتن آرمه، نفت خام، آب دریا


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه، مدیریت ساخت و سازه های دریایی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. طرح آزمایشی

2 .1 مواد

2 .2 طرح اولیه نمونه و مجموعه آزمایش

3. نتایج و بحث

3 .1. تاثیرات نفت خام

3 .2. تاثیرات آب دریایی

3 .3. حالت شکست

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
In the past few decades, many types of materials have been developed for the repair or strengthening of reinforced concrete (RC) structures, driven by the demands of the construction industry arising from the existence of concrete problems, such as deterioration, and the need for post-strengthening of structures to ensure their safety and serviceability [1]. Among these materials, fiber reinforced polymer (FRP) has been widely used in construction engineering [2,3] because of its tensile strength, corrosion resistance, and easier handling, in addition to the economic advantages [4,5]. RC elements in marine structures are often exposed to an aggressive marine environment with high humidity and seawater attack in addition to the effects of materials like crude oil. The effects of the marine environment on RC, especially cracking and deterioration, are very harsh and more notable than in other environments [6,7].

1. مقدمه
در چند دهه گذشته، انواع مختلفی از مواد برای تعمیر یا تقویت سازه های بتن مقاوم شده (RC) تولید شده اند. این مواد به دلیل تقاضای صنعت ساختمان بوجود آمده اند که از مشکلات بتنی موجود نظیر فرسودگی، و نیاز برای پس مقاوم سازی سازه ها برای اطمینان یافتن از امنیت و قابلیت خدمت رسانی آنها نشات می گیرد ]1[. در بین این مواد، پلیمر مقاوم شده الیاف (FRP) به دلیل مقاومت کششی، مقاومت در برابر زنگ خوردگی، و جابجایی آسان تر و همچنین مزیت های اقتصادی آن ها، در مهندسی ساختمان به طور وسیعی استفاده شده است.
عناصر RC در سازه های دریایی اغلب در معرض یک محیط دریایی خشن با رطوبت بالا و حملات آب دریایی و همچنین تاثیرات موادی مانند نفت خام قرار دارند. تاثیرات محیط دریایی بر RC، به ویژه شکست و فرسودگی، بسیار شدید هستند و بیشتر از هر محیط دیگری قابل توجه هستند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید