مطالعه سیستم های شبکه عصبی خفاشی در پیش بینی قیمت سهام: مطالعه موردی در قیمت سهام DAX


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مطالعه سیستم های شبکه عصبی خفاشی در پیش بینی قیمت سهام: مطالعه موردی در قیمت سهام DAX


عنوان انگلیسی مقاله:

A bat-neural network multi-agent system (BNNMAS) for stock price prediction: Case study of DAX stock price


کلمات کلیدی مقاله:

پیش بینی قیمت، الگوریتم خفاشی، شبکه عصبی مصنوعی، سیستم های چندگانه، تحلیل های اساسی، قیمت سهام DAX


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

 علوم اقتصادی و مهندسی کامپیوتر


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مهندسی الگوریتم ها و محاسبات، هوش مصنوعی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی و اقتصاد مالی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

۲. پیشینه تحقیق

۳. معماری و ساختار مدل ارائه شده

۳.۱. اهداف نظام

۳.۲. نقش سیستم

۳.۳. شرح عوامل

۳.۳.۱. جمع آوری داده ها و تشخیص ویژگی

۳.۳.۲. عامل پردازش اطلاعات گروهی

۳.۳.۳. واحد مدلسازی گروهی

۳.۳.۴. عامل نمایندگی دانش گروهی

۴. نتایج تجربی

۴.۱. اطلاعات

۴.۲. پیاده سازی مدل BNNMAS برای پیش بینی قیمت سهام

۴.۳. تجزیه و تحلیل عملکرد از مدل ارائه شده BNNMAS

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Creating an intelligent system that can accurately predict stock price in a robust way has always been a subject of great interest for many investors and financial analysts. However, the stock market domain is dynamic and unpredictable [1]. It is not a secret that stock market movements are reactive to external and internal factors as political, economic and even social [2,3] so stock market prediction can be classified under complex systems. Complex system is an approach to study how the subsystems of a system interact with each other and how the whole system interacts and manages relationships with its environment. In modeling such complex systems (like ours), difficulties have already faced during designing a robust model and selecting its architecture [4]. To dealing with this problem we chose to design our complex system under multi-agent framework described below.

مقدمه
ایجاد یک سیستم هوشمند که می تواند با دقت به پیش بینی قیمت سهام به کمک روشی دقیق و قوی که همواره موضوع مورد علاقه برای بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی بوده است. با این حال، دامنه بازار سهام پویا و غیر قابل پیش بینی است [۱]. این یک راز است که واکنش های بازار سهام و واکنش به عوامل داخلی و خارجی به عنوان عوامل سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی [۲،۳] است و بنابراین پیش بینی بازار سهام در زمره سیستم های پیچیده طبقه بندی شده نیست.
سیستم پیچیده مطالعه شده به مطالعه و بررسی چگونگی سیستم از یک سیستم که با یکدیگر تعامل داشته و اینکه و چگونه کل سیستم تعامل و مدیریت روابط با محیط زیست دارد. در مدل سازی چنین سیستم های پیچیده (مثل ما)، مشکلاتی در حال حاضر وجود دارد در طراحی یک مدل قوی و انتخاب معماری آن است [۴].

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله


 

دیدگاهتان را بنویسید