مقاله ترجمه شده درباره گروه جدیدی از پیوندهای هالوژنی که از برهمکنش حفره سیگما – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

گروه جدیدی از پیوندهای هالوژنی که از برهمکنش حفره سیگما پیروی نمی کنند


عنوان انگلیسی مقاله:

A new class of halogen bonds that avoids the r-hole


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

شیمی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شیمی فیزیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2.جزئیات محاسبه

3.نتایج و بحث

4.نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

2. Computational

details Geometries were all fully optimized with tight convergence criteria and characterized by frequency computations and wave function stability checks at the M05-2X/6-311++G(d,p) theory level [29,30]. In our previous paper [31], we have examined the reliability of the M05-2X/6-311++G(d,p) calculation for the study of the halogen-bonded complexes. It was found that M05-2X provides more accurate results on average for a series of halogen-bonded complexes when compared to B3LYP, M05, M06, M06-L, M06-HF or M06-2X [31]. All the structures reported in this Letter were confirmed as true minima on the potential energy surface by the presence of only real frequencies after the corresponding harmonic vibrational analysis. The binding energies of the complexes were calculated using the supermolecule method. All binding energies are corrected for basis set superposition error using the counterpoise method of Boys and Bernardi [32].

2.جزئیات محاسبه
ساختارهای هندسی با معیارهای روش همگرایی فشرده، بهینه شده و از طریق محاسبات فرکانس و بررسی پایداری تابع موج در سطح نظری M05-2X/6-311++G(d.p) شناسایی گردیدند. ما درمقاله قبلیمان ، صحت محاسبات M05-2X/6-311++G(d.p) را جهت مطالعه کمپلکسهای هالوژنی بررسی کرده ایم. ما دریافته ایم که روش M05-2X نتایج دقیقتری را برای مقادیر میانگین یکسری از کمپلکسهای هالوژنی در مقایسه با روشهای B3LYP. M05. M06. M06-4. M06-HF. M06-2X ارائه میدهد. همه ساختارهای گزارش شده در این تحقیق ، با یک مینیمم حقیقی در سطح انرژی پتانسیل و فرکانسهای حقیقی که با آنالیز ارتعاشی هماهنگ مطابقت داده شده اند، تایید شدند. انرژیهای پیوندی کمپلکسها با روش سوپرمولکول محاسبه شدند. همه انرژیهای پیوندی از نظر خطای برهم نهی مجموعه پایه با استفاده از روش تصحیح متقابل ارائه شده توسط “بویز” و “برناردی” تصحیح شدند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید