مروری بر رویکردهای مدیریت بلند مدت اماکن دفن زباله جامد شهری


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مروری بر رویکردهای مدیریت بلند مدت اماکن دفن زباله جامد شهری


عنوان انگلیسی مقاله:

A review of approaches for the long-term management of municipal solid waste landfills


کلمات کلیدی مقاله:

 اماکن دفن زباله جامد شهری، مراقبت پس از دفن زباله، مراقبت های بعدی، معیارهای تکمیلی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی و علوم محیط زیست


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مواد زائد جامد، مهندسی بهداشت محیط، مدیریت پسماند و آلودگی محیط زیست


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1-مقدمه

2-دامنه گزینه های مراقبت های بعدی

3- مروری بر رویکردهای مراقبت های بعدی محل دفن زباله و تکمیل آن

1-3 مقادیر هدف برای ارزیابی مراقبت های بعدی

2-3 ارزیابی تاثیر/خطر برای تخمین مراقبت های بعدی

3-3 سیستم عملکرد محور برای مراقبت های بعدی

4-3 بحث رویکردهای ارزیابی مراقبت های بعدی

4- روندهای مقرراتی برای تکمیل مراقبت های بعدی

1-4 استرالیا

2-4 کالیفرنیا، آمریکا

3-4 انگلستان و ویلز

4-4 فرانسه

5-4 آلمان

6-4 شورهای مقرات و فناوری بین ایالتی، آمریکا

7-4 ژاپن

8-4 آنتاریو، کانادا

9-4 هلند

10-4 ویسکانسین، آمریکا

5- نتیجه گیری

قدردانی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Municipal solid waste (MSW) landfills represent the dominant option for waste disposal in many parts of the world. In general, the comparatively high costs of treatment and disposal alternatives are a major reason for the reliance on MSW landfills, particularly in developing economies (Brunner and Fellner, 2007). Nevertheless, even some highly industrialized countries such as the US, Australia, the UK, and Finland largely depend on landfilling. For example, in the US, 54% of the 250 Tg (1Tg = 106 metric tons) of MSW generated was landfilled in 2008, with recycling and composting accounting for about 33% of MSW management (USEPA, 2009). In Australia, about 70% of MSW has been directed to landfills without pre-treatment in 2002 (Productivity Commission, 2006). In Japan, direct disposal of MSW accounted for less than 30% of MSW generation in 2000 with high incineration rates during the last decades due to the historic scarcity of land (Tanaka et al., 2005). Among the EU member states, Greece, the UK, and Finland are some of the most dependent on direct landfilling. The fraction of MSW land- filled in 2008 was 77% in Greece, 55% in the UK, and 51% in Finland (Eurostat, 2010). In contrast, landfilling accounted for less than 5% of MSW management in 2008 in Germany, the Netherlands, Sweden, Denmark, and Austria (Eurostat, 2010).

1-مقدمه
اماکن دفع زباله جامد شهری نشان دهنده گزینه عمده برای دور ریزی زباله در بسیاری از بخش های جهان می باشد. در کل، هزینه های نسبتا بالای دیگر روش های کنترل و دور ریزی دلیل اصلی اتکا بر اماکن دفن زباله جامد شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشد. با این وجود، حتی برخی کشورهای صنعتی از جمله آمریکا، استرالیا، بریتانیا و فنلاند به طور عمده متکی بر روش دفن زباله اند. برای مثال، در امریکا 54% از زباله جامد شهری تولید شده در سال 2008 به محل دفن زباله ریخته شد که بازیافت و تهیه کود آن حدود 33% مدیریت زباله جامد شهری بود. در استرالیا سال 2002 حدود 70% زباله های جامد شهری روانه اماکن دفن زباله می شوند بدون اینکه از قبل کنترل شوند. در ژاپن، دور ریزی مستقیم زباله های جامد شهری کمتر از 30% تولید زباله جامد شهری در سال 2000 را با میزان سوزاندن بالا در طی چند دهه اخیر به خاطر کمبود تاریخی زمین به خود اختصاص می دهد. در بین کشوهای عضو اتحادیه اروپا، یونان، بریتانیا، و فنلاند بیشتر متکی به دفن مستقیم زباله اند. میزان از زباله جامد شهری دفن شده در سال 2008 برابر 77% در یونان، 55% در بریتانیا، و 51% در فنلاند بود. در مقابل، دفن زباله کمتر از 5% را بابت مدیریت زباله جامد شهری در سال 2008 در آلمان، هلند، سوئد، دانمارک و استرالیا به خود اختصاص می داد.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله


 

دیدگاهتان را بنویسید