مقاله ترجمه شده درباره مطالعه سیال درگیر و ایزوتوپ پایدار ذخیره طلا – نقره – مس قلعه زری


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مطالعه سیال درگیر و ایزوتوپ پایدار ذخیره طلا – نقره – مس قلعه زری، استان خراسان ایران


عنوان انگلیسی مقاله:

A stable isotope and fluid inclusion study of the Qaleh-Zari Cu–Au–Ag deposit, Khorasan Province, Iran


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زمین شناسی و شیمی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شیمی معدنی، سنگ شناسی رسوبی و سنگ شناسی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

معرفی

زمین شناسی

3- ساختار

4- آلتراسیون هیدروترمال و کانه زایی

4-1آلتراسیون

4-2 کانی زایی

5- سیالات درگیر

5-1-روش های تحقیق

5-2 پتروگرافی سیالات درگیر

5.3. نمونه های انکلوزیون

5-4 میکروترمومتری

5-4-1 دما همگن شدن(Th)

5-4-2 دمای نهایی ذوب یخ Tm

6-ایزوتوپ های پایدار

7.بحث

7-1 فرایند کانه زایی

7-3 ارزیابی و منشا سیالات

8- نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

2. Geology

The geology of the Qaleh-Zari area is illustrated in Fig. 2. Sedimentary rocks are the oldest formations in the area and comprise Jurassic shales and sandstones overlain unconformably by Upper Cretaceous red conglomerates (Daymehvar, 1996). Sadaghyani-Avval (1976) also reports localized Jurassic radiolarian cherts and Maestrichtian carbonates. Paleogene volcanic rocks consist of high potassium calc-alkaline andesites (subduction zone shoshonites), andesitic basalts, dacites and rhyolites, andesitic and dacitic tuffs and pyroxene-bearing andesites (SadaghyaniAvval, 1976; Suzuki et al., 1976; Hassan-Nezhad, 1994). Oligo-Miocene microgranodioritic rocks intrude the volcanic and sedimentary rocks. Mineralization in the Qaleh-Zari area occurs along NW–SE trending fault planes and breccia zones in Paleogene andesitic to basaltic volcanic rocks (Bazin and Hubner, 1969).

زمین شناسی:
زمین شناسی منطقه قلعه زری در شکل 2 نشان داده شده است. سنگهای رسوبی قدیمی ترین سازندها در منطقه اند و شامل شیل ها و ماسه سنگ های ژوراسیک پوشیده شده به صورت ناهم شیب توسط کنگلومرای قرمز کرتاسه بالایی است( Daymehaver1996). سنگهای ولکانیکی پالئوژن شامل آندزیت های کالک آلکالن پتاسیم بالا( زون فرورانش شوشنیتی), بازالت های آندزیتی, داسیت, ریولیت, آندریت و توف های داسیتی و آندزیت های پیروکسن دار می باشند( صادقیانی 1976, سوزوکی و دیگران 1976, حسن نژاد1994). سنگهای میکرو گرانودیوریت الیگو- میوسن در سنگهای ولکانیکی و رسوبی داخل شده اند( نفوذ کرده اند). کانه زایی در منطقه قلعه زری در امتداد صفحات گسلی و زون های برشی با روند NW-SE در سنگهای ولکانیکی بازالت و آندزیت رخ داده است(bazin and hubner1989).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید