مقاله ترجمه شده درباره ساختار سرمایه و بدهی خالص شرکت مسئولیت محدود تاتا موتورز – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مطالعه ساختار سرمایه و بدهی خالص شرکت مسئولیت محدود تاتا موتورز: نقش آن و چشم انداز آینده


عنوان انگلیسی مقاله:

A Study on Capital Structure and Leverage of Tata Motors Limited: Its Role and future Prospects


کلمات کلیدی مقاله:

ساختار سرمایه، نسبت بدهی، درآمد به ازای هر سهم ، میزان بدهی، ارزش خالص، بدهی/ حقوق صاحبان سهام


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت کسب و کار، مدیریت مالی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

1.1. عوامل موثر بر ساختار سرمایه

2. اهداف مطالعه

3. طرح پژوهش

4. نواقص پژوهش

5. تحلیل و تفسیر

5.1. حقوق صاحبان سهام

5.2. سرمایه بدهی

5.3. ظرفیت بدهی شرکت

5.4. خرید و فروش سهام

6. آزمودن اهمیت ضریب همبستگی

6.1. بازگشت حقوق صاحبان سهام

6.2. اثرات نسبت بدهی

6.3. عوامل تاثیرگذار در انتخاب ساختار سرمایه

7. عوامل تاثیرگذار در افزایش ارزش شرکت تاتاموتورز

8. یافته های مهم

9. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
Capital structure is the combination of the capital raised by the company. This combination or mix influences the overall cost of capital. Normally capital structure will be the mix of equity and debt. The proportion of this equity and debt to the total capital is decided by the company according to the financial position and ability to raise such capital.. The decision regarding the capital structure is very important because it affects the earnings per share or wealth of the shareholders. Capital structure is the crucial decision to be taken by every business, the positives and negatives of these decisions plays a important role in determining the future of every business. The modern theory of capital structure was established by Modigliani and Miller (1958). According to Myers (2001, p. 81), ‘there is no universal theory of the debt–equity choice, and no reason to expect one’. Many proven theories about capital structure help us to understand about the debt equity mix that the firms choose. These theories can be divided into two groups – either they predict the existence of the optimal debt-equity ratio for each firm (so-called static trade-off models) or they declare that there is no well-defined target capital structure (pecking-order hypothesis).

1. مقدمه
ساختار سرمایه ترکیبی از سرمایه‌ی افزایش یافته توسط شرکت است. این ترکیب هزینه سرمایه‌ی کلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. معمولا ساختار سرمایه ترکیبی از حقوق صاحبان سهام و بدهی است. نسبت این حقوق صاحبان سهام و بدهی به سرمایه‌ی کل توسط شرکت و بر اساس موقعیت مالی و توانایی افزایش چنین سرمایه‌ای تعیین می‌شود. تصمیم‌گیری درباره‌ی ساختار سرمایه بسیار مهم است زیرا بر درآمد به ازای هر سهم (EPS) یا دارایی سهامداران تاثیر می‌گذارد. در هر کسب و کار ساختار سرمایه تصمیمی تعیین کننده است و جنبه‌های مثبت و منفی این تصمیم‌ها نقش مهمی در تعیین آینده‌ی هر کسب و کار دارد. تئوری امروزی ساختار سرمایه توسط مودیگلیانی و میلر در سال 1958 پایه گذاری شد. به نقل از مایرز (سال 2001 صفحه‌ی 81)، «هیچ نظریه‌ی فراگیر برای انتخاب بدهی / حقوق صاحبان سهام وجود ندارد و دلیلی نیز برای این کار وجود ندارد.» بسیاری از تئوری‌های اثبات شده درباره‌ی ساختار سرمایه به ما در درک ترکیب بدهی – حقوق صاحبان سهام که سازمان انتخاب می‌کند کمک می‌کنند. این تئوری‌ها را می‌توان در دو گروه دسته بندی کرد: گروه اول وجود نسبت بدهی / حقوق صاحبان سهام بهینه را برای هر سازمان پیش بینی می‌کنند (معروف به مدل‌های جایگزینی استاتیک ) و گروه دوم نشان می‌دهند که هیچ ساختار سرمایه‌ی نهایی ایده آلی وجود ندارد (فرضیه‌ی سلسله مراتب ).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید