مقاله ترجمه شده درباره حذف جذبی رنگ های آنیونی از محلول های آبی با استفاده از میکروژل بر پایه نانوسلولز و پلی ونیل آمین – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

حذف جذبی رنگ های آنیونی از محلول های آبی با استفاده از میکروژل بر پایه نانوسلولز و پلی ونیل آمین


عنوان انگلیسی مقاله:

Adsorptive removal of anionic dyes from aqueous solutions using microgel based on nanocellulose and polyvinylamine


کلمات کلیدی مقاله:

نانوکریستال سلولز، پیوینیلامین آمفوتریک، میکروژل، جذب، رنگ آنیونی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

شیمی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شیمی پلیمر، شیمی تجزیه، شیمی دارویی و نانو شیمی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2. روش ها

1-2. مواد

2-2. آماده سازی CNC و DANC

3-2. آماده سازی میکروژل نانوکامپوزیت از DANCو DVAm

4-2. توصیف خصوصیات

1-4-2. آنالیزهای عنصری

2-4-2. FT-IR

3-4-2. آنالیز شکست X-ray

4-4-2. AFM

5-4-2. اندازه گیری zeta potential

4-4-2. نسبت تورم

5-2. جذب رنگ های آنیونی

3. نتایج و بحث

1-3. تعیین خصوصیت میکروژل نانوکامپوزیت CNC-PVAm

1-1-3. آنالیز های FT-IR

2-1-3. آنالیزهای عنصری

3-1-3 . آنالیز های XRD

5-1-3. زتا پتانسیل و نسبت تورم

2-3. جذب رنگ های آنیونی

1-2-3. تاثیر PH بر درصد حذف

2-2-3. سنیتیک جذب

3.2.3 ایزوترم جذب

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

2. Methods

2.1. Materials

Fully bleached aspen kraft pulp, as an original material used for preparation of the nanocrystalline cellulose, was provided by the Silver Star Paper Co., Ltd, Jinan, China. Amphoteric polyvinylamine with carboxyl as the anionic groups and a molecular weight of 150 kDa was provided by BASF (China) Co. Ltd. Sodium periodate was purchased from Sigma–Aldrich Co. Ltd. The commercial anionic dyes, acid red GR (acid dye), congo red 4BS (direct dye), and reactive light yellow K-4G (reactive dye) were supplied by Tianjin Ruiji Chemical Co. Ltd. Their chemical structure and characteristics are shown in Table 1.

2. روش ها
1-2. مواد
خمیر کاغذ درخت صنوبر کاملا سفید شده که به عنوان ماده اصلی برای تولید نانوکریستال سلولز به کار رفته توسط شرکت Silver Star Paper جیان چین فراهم شد. پلی وینیل آمین آمفوتری با گروه های آنیونی کربوکسیل و وزن مولکولی 150KDa توسط شرکت BASF چین فراهم شده بود. سدیم پریدات از شرکت Signa-Aldrich خریداری شده بود. رنگ های آنیونی تجاری، acid red GR ، Congo red 4BS (رنگ مستقیم) و reactive light yellow k-4G (رنگ منفعل) ، توسط شرکت شیمیایی Ruiji تامین شده بودند. خواص شیمیایی و ویژگی های آنها در جدول 1 نشان داده شده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید