مقاله ترجمه شده درباره روش نمک زدایی سریع با سامانه یکپارچه جدید در ترکیب با یک جمع آوری کننده خورشیدی مبتنی بر نانو سیال – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

استفاده از روش نمک زدایی سریع در نیازمندی های مقیاس کوچک توسط سامانه یکپارچه جدید در ترکیب با یک جمع آوری کننده خورشیدی مبتنی بر نانو سیال


عنوان انگلیسی مقاله:

Applicability of flashing desalination technique for small scale needs using a novel integrated system coupled with nanofluid-based solar collector


کلمات کلیدی مقاله:

آب شیرین کنی (نمک زدایی) سریع ، جمع آوری کننده انرژی خورشیدی، نانو سیال


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی مکانیک و مهندسی انرژی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

انرژی های تجدیدپذیر، طراحی کاربردی، طراحی جامدات و مکانیک سیالات


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

خلاصه

1. مقدمه

2. توصیف فرایند سامانه

3. مدل سازی ریاضیاتی سامانه

1.3 آب گرم کن خورشیدی صفحه تخت

2.3 واحد تبخیر سریع تک مرحله ای

1.2.3 مدل استخر سریع

2.2.3 توازن انرژی

3.2.3 مدل بسته لوله متراکم کننده

4.2.3 توازن های انرژی

5.2.3 معادله نرخ انتقال حرارت برای متراکم کننده

4. مدل برنامه نویسی ریاضیاتی

5. تحلیل اقتصادی

7. نتایج و بحث

1.7 درجه حرارت بالای آب شور (TBT)

2.7 بهره وری تجمعی

3.7 اثر نرخ جریان جرم آب خوراکی

4.7 اثرات نسبت حجمی نانو ذرات و نرخ جریان حجم سیال در حال جمع کننده خورشیدی

5.7 اثرات نرخ جریان جرم آب خنک کننده و درجه حررات ورودی

6.7 تعداد Nu و Pr

7.7 بهره وری جمع آوری کننده خورشیدی

8.7 نسبت خروجی حاصل شده (GOR)

9.7 اثر مساحت ناحیه جمع کننده گرمایی خورشیدی آبی بر هزینه آب و بهره وری سامانه

10.7 اثر نسبت حجمی نانو ذرات بر هزینه آب تولیدی و بهره وری سامانه

8. اعتبار سنجی نتایج حاصل از مدل

9. نتیجه گیری

کلمات اختصاری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Fresh water demand is persistently increasing both as populations around the world keep growing and as existing fresh water reserves keep declining due to consumption and pollution. Energy demand is also continually increasing due to relentless global industrialization. Oil and gas remain the primary sources of energy for most of the world; however, their reserves are dwindling, production is peaking, and consumption is harming the environment. The electricity demand is forecasted to be increased during the next decades, especially in the developing countries. The large scale implementation of the standard high-capacity desalination methods faces numerous technological, economic and policy barriers, and they are not used in decentralized regions with a poor infrastructure due to their permanent need of qualified maintenance and electricity supply. Solar thermal production technologies are promising, though they are expected to be able to satisfy good part of future desalination need. So, desalination units driven by solar energy are a suitable choice for the production of fresh water in remote and sunny regions.

1. مقدمه
درخواست برای آب شیرین به طور مداوم در حال افزایش است که به دو دلیل است: 1) جمعیت جهان مرتبا در حال افزایش است و 2) ذخایر آب شیرین موجود به علت حجم بالای مصرف و همچنین آلودگی ها در حال کاهش است. همچنین درخواست برای انرژی نیز به دلیل صنعتی شدن جوامع به طور پیوسته در حال افزایش است. در بسیاری از کشور های نفت و گاز مهمترین و اصلی ترین منابع انرژی محسوب می شوند هرچند که ذخایر آن ها در حال کاهش است، تولید در حداکثر مقدار خود قرار دارد و مصارف این منابع سبب آلودگی محیط زیست می شود. پیش بینی می شود که درخواست انرژی برق در ده های آینده به شدت افزایش یابد که این موضوع در کشور های در حال توسعه چشم گیر تر است. پیاده سازی روش های آب شیرین کنی در مقیاس بزرگ با ظرفیت بالا و استاندارد با موانع فنی، اقتصادی و سیاسی متعدی مواجه است و این روش ها در مناطق غیر متمرکز که زیرساخت های ضعیفی دارند قابل استفاده نمی باشد چرا که نیاز پیوسته ای به خدمات تعمیر و نگهداری و همچنین تامین برق مصرفی دارند. فناوری های تولید گرمایی با استفاده از انرژی خورشید (حرارتی-خورشیدی) نوید بخش هستند هرچند که این انتظار وجود دارد که بتوانند در آینده بخشی از منابع آب شیرین را تامین کنند. بنابراین واحد های آب شیرین کنی که توسط انرژی خورشید فعالیت می کنند کار می کنند انتخاب مناسبی برای تولید آب شیرین در مناطق دوردست و آفتابی است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید