مقاله ترجمه شده درباره ساخت سازمان هیبریدی از طریق ERP و نرم افزار اجتماعی شرکت – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ساخت سازمان هیبریدی از طریق ERP و نرم افزار اجتماعی شرکت


عنوان انگلیسی مقاله:

Building the hybrid organisation through ERP and enterprise social software


کلمات کلیدی مقاله:

سازمان ترکیبی، برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)، نرم افزار اجتماعی سازمانی (ESS)، چين، سازمان غیر رسمی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت منابع انسانی،مدیریت دانش، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت کسب و کار و مدیریت فناوری اطلاعات


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1 – مقدمه

2- روش شناسی تحقیق

3 – یافته های بررسی موردی

3-1 سیستم ERP رسمی

3-2 اختلاف بین سیستم ERP رسمی و نیاز های کاربر

3-3- حوزه هایی که در انجا شیوه های غیر رسمی مطرح شده اند

3-4 فرایند های غیر رسمی

3-5 سیستم تطبیق یابیم .

3-5 سیستم ERP هیبریدی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This research traces the implementation of an information system in the form of ERP modules covering tenant and contract management in a Chinese service company. Misalignments between the ERP system specification and user needs led to the adoption of informal processes within the organisation. These processes are facilitated within an informal organisational structure and are based on human interactions undertaken within the formal organisation. Rather than to attempt to suppress the emergence of the informal organisation the company decided to channel the energies of staff involved in informal processes towards organisational goals. The company achieved this by harnessing the capabilities of what we term a hybrid ERP system, combining the functionality of a traditional (formal) ERP installation with the capabilities of Enterprise Social Software (ESS). However the company recognised that the successful operation of the hybrid ERP system would require a number of changes in organisational design in areas such as reporting structures and communication channels. A narrative provided by interviews with company personnel is thematised around the formal and informal characteristics of the organisation as defined in the literature. This leads to a definition of the characteristics of the hybrid organisation and strategies for enabling a hybrid organisation, facilitated by a hybrid ERP system, which directs formal and informal behaviour towards organisational goals and provides a template for future hybrid implementations.

چکیده

تحقیق حاضر به دنبال ردی از اجرای سیستم اطلاعات در شکل ماژول ERP پوشش دهنده مدیریت قرارداد و مستجر در شرکت خدماتی چینی می باشد . اختلاف بین مشخصه سیستم ERP و نیاز های کاربر به پذیرش فرآیند های غیر رسمی درون سازمان منجر شده است . این فرآیند ها درون ساختار سازمانی غیر رسمی تسهیل می گردند و مبتنی بر تعاملات انسانی برعهده گرفته شده درون سازمان رسمی هستند . شرکت بجای تلاش برای تحت فشار قرار دادن ظهور سازمان غیر رسمی تصممیم گرفته است تا انرژی های کارکنان دخیل در فرایند های غیر رسمی به سمت اهداف سازمانی را هدایت نماید . شرکت به این هدف از طریق تحت کنترل دراوردن قابلیت های آنچیزی دست یافته است که ERP هیبریدی می نامیم و کارکرد پذیری تاسیسات ERPرسمی با قابلیت های نرم افزار اجتماعی شرکت (ESS) را ترکیب می کند . از اینرو ، شرکت تشخیص داده است که عملیات موفق سیستم ERP هیبریدی به چندین تغییر در طراحی سازمانی در حوزه های نظیر گزارش دهی ساختار ها و کانال های ارتباط نیاز خواهد داشت . روایت تهیه شده از طریق مصاحبه ها با پرسنل شرکت در حول مشخصه های رسمی و غیر رسمی سازمان مطرح شده است . این به تعریف مشخصه های سازمان هیبریدی و راهبرد هایی برای توانمند سازی سازمان هیبریدی منجر می گردد که از طریق سیستم ERP هیبریدی تسهیل می گردد که رفتار رسمی و غیر رسمی به سمت اهداف سازمانی را هدایت می نماید و الگویی را برای اجراء های هیبریدی آینده تهیه می نماید .


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید