مقاله ترجمه شده درباره ارزیابی جامع مخاطرات و مدیریت خطوط انتقال محصول و خوراک پتروشیمیایی


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ارزیابی جامع مخاطرات و مدیریت خطوط انتقال محصول و خوراک پتروشیمیایی


عنوان انگلیسی مقاله:

Comprehensive risk assessment and management of petrochemical feed and product transportation pipelines


کلمات کلیدی مقاله:

خط لوله، خطر نسبی، تجزیه و تحلیل نتیجه، خطر فردی، مدیریت خطر


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی صنایع


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مهندسی سیستم های سلامت، ایمنی صنعتی و بهینه سازی سیستم ها


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

خلاصه

1. مقدمه

2. شرح خطوط لوله خوراک و محصولات PETZONE

3. آنالیز جامع مخاطرات خطوط لوله

3.1 رتبه بندی نسبی خطوط لوله

3.2 فاکتور تنظیم کننده

3.2.1 اندیس خرابی شخص ثالث

3.2.2 اندیس خوردگی

3.2.3 اندیس عملیات ناصحیح

3.2.4 اندیس طراحی

3.3 فرکانس خرابی

3.4. غلظت مرگبار

3.5. مدلسازی توزیع ابری سمی

4. الگوریتم آنالیز جامع خطر خط لوله (PCRA)

5. نتایج آنالیز ریسک جامع برای خط لوله کلر

6. آنالیز حساسیت

7. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
The petrochemical special economic zone (PETZONE) that lies in the northern coast of the Persian Gulf and expands over an area of 2000 hectares in the southwestern city of Mahshahr, houses several petrochemical facilities. Feed and product pipelines of the petrochemical complexes have been extensively constructed in this region, to transport very toxic and inflammable chemicals that pose serious hazards to the PETZONE. Therefore, risk analysis of the pipeline networks is essential for emergency response planning (ERP) and risk management. The three general types of risk assessment models are matrix, probabilistic, and indexing models, each having its own strengths and weaknesses. In this research, quantitative risk assessment (QRA) (probabilistic model), which is the most rigorous and complex risk assessment model, has been employed. Often, clear concise data are not readily available to satisfy the needs of the user of QRA. Accident, releases, and exposure data are representing a wide variety of circumstances. Most often, they do not completely represent the circumstances specific to the situation being evaluated, and modifications may be needed to reflect such conditions (CCPS, 1995). In addition, sometimes, widely differing results may be obtained from ‘‘duplicate’’ PRAs (probabilistic risk assessments) carried out on the same system by different evaluators (Muhlbauer, 2004). On the other hand, indexing models that apply the criterion of strength, such as scoring each pipeline section based on all its attributes, have been employed for determining the adjusting factors and overcoming the problems mentioned earlier

1. مقدمه
منطقه اقتصادی ویژه پتروشیمی (PETZONE) که در ساحل شمالی خلیج فارس قرار دارد و در یک منطقه به وسعت 2000 هکتار از شهر جنوبی ماهشهر گسترش یافته است، چندین واحد پتروشیمی را در خود جای داده است. خطوط لوله خوراک و محصول مجتمع های پتروشیمیایی به طور گسترده ای در این منطقه ساخته شده اند، تا مواد شیمیایی بسیار سمی و آتش زا که PETZONE را با خطرات جدی مواجه می کنند را انتقال دهند. بنابراین آنالیز مخاطرات شبکه خطوط لوله برای طراحی پاسخ فوری (ERP) و مدیریت مخاطرات ضروری است.
سه نوع معمول از مدل های ارزیابی مخاطرات، مدل های ماتریسی، احتمالاتی و اندیسی هستند که هر کدام نقاط قوت و ضعف خود را دارند. در این تحقیق، ارزیابی مخاطرات مقداری(QRA) (مدل احتمالاتی)، که دقیق ترین و پیچیده ترین مدل ارزیابی مخاطرات است، استفاده شده است. اغلب داده های خلاصه به اندازه ای که استفاده کننده از مدل QRA نیاز دارد، وجود ندارد. داده های اتفاقات، رهایش مواد شیمیایی و در معرض مواد قرار گرفتن ها گستره وسیعی از پیشامدها را شامل می شوند. اغلب این داده ها به طور کامل موارد خاصی از مخاطرات که در حال بررسی است را پوشش نمی دهند، و نیازمند اصلاحاتی هستند تا چنین شرایطی را منعکس کنند(CCPS, 1995). بعلاوه گاهی اوقات، ممکن است نتایج بسیار متفاوتی از انجام دوباره مدل PRA (ارزیابی مخاطرات احتمالاتی) برای یک سیستم و توسط دو ارزیابی کننده مختلف بدست آید(مولباور، 2004). از طرف دیگر مدل های اندیس گذاری که معیار قدرت را درنظر می گیرند؛ مانند رتبه بندی هر قسمت از خط لوله بر اساس خصوصیات آن، برای تعیین فاکتور ها و غلبه بر مشکلاتی که قبلا به آنها اشاره شد استفاده می شوند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید