مقاله ترجمه شده درباره پیاده ‌سازی تغییر سازمانی در تامین در راستای تمرکززدایی


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

پیاده ‌سازی تغییر سازمانی در تامین در راستای تمرکززدایی


عنوان انگلیسی مقاله:

Implementing organizational change in supply towards decentralization


کلمات کلیدی مقاله:

ساختار سازمانی، تغییر سازمانی، خرید، تمرکززدایی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و مهندسی صنایع


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

لجستیک و زنجیره تامین، مدیریت بازرگانی و مدیریت استراتژیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. توسعه نظری

2.1. ساختار سازمانی

2.2. تغییر ساختار سازمانی

2.3. مفاهیم تامین

3. روش‌شناسی

3.1. گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها

4. یافته‌ها

4.1. مسائل واحد کسب و کار

4.2. نقش مامور ارشد خرید

4.3. مدیریت ارشد

4.4. کارکنان خرید

4.5. مشاوران

4.6. اهداف همزمان

4.7. چارچوب زمانی

5. نتیجه‌گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This paper presents the findings from research in large companies investigating implementation issues faced by chief purchasing officers as their supply organization changed to greater decentralization. Once the decision was made to decentralize, responsibility for implementation was given to the chief purchasing officer (CPO). Firms changing their supply organization to a more decentralized structure faced a number of implementation issues, including the business unit concerns, role of the chief purchasing officer, top management involvement, changes to existing purchasing staff and the involvement of consultants. In the nine changes studied across seven companies, the decentralization process also required the CPO to address a number of simultaneous activities, including cost reduction objectives and implementation of information technology systems. A surprising ‘‘purchasing paradox’’ was also uncovered as top management still expected decentralized supply units to provide additional savings.

چکیده

این مقاله یافته‌های حاصل از تحقیقات در شرکت‌های بزرگ را ارائه می‌کند که به بررسی مسائل پیاده‌سازی که ماموران ارشد خرید در تغییر سازمان تامین خود در راستای تمرکززدایی بیشتر با آن مواجه می‌شوند، می‌پردازد. هنگامی که تصمیمی برای تمرکززدایی اتخاذ شد، مسئولیت پیاده‌سازی به مامور ارشد خرید (CPO) واگذار شد. شرکت‌ها سازمان تامین خود را در مواجهه با تعدادی از مسائل پیاده‌سازی، از جمله نگرانی‌های واحد کسب و کار، نقش مامور ارشد خرید، مشارکت مدیریت ارشد، تغییرات نسبت به کارکنان خرید موجود و مشارکت مشاوران به یک ساختار غیر متمرکزتر تغییر می‌دهند. در نه تغییر مورد مطالعه در میان هفت شرکت، فرآیند تمرکززدایی نیز مستلزم CPO برای رسیدگی به تعدادی از فعالیت‌های همزمان، از جمله اهداف کاهش هزینه و پیاده‌سازی سیستم‌های فناوری اطلاعات می‌باشد. یک ”تناقض خرید” شگفت‌آوری نیز کشف شد مبنی بر اینکه مدیریت ارشد هنوز هم انتظار دارد واحدهای تامین غیر متمرکز صرفه‌جویی‌های بیشتری را فراهم آورند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید