ترجمه مقاله حاکمیت شرکتی، اقدامات هیئت مدیره و عملکرد شرکت های حمل و نقل در بنگلادش – سال 2021


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

حاکمیت شرکتی، اقدامات هیئت مدیره و عملکرد شرکت های حمل و نقل در بنگلادش

عنوان انگلیسی مقاله:

Corporate governance, board practices and performance of shipping firms in Bangladesh

کلمات کلیدی مقاله:

حاکمیت شرکتی ، مالکیت هیئت مدیره ،چیدمان هیئت مدیره ،رهبری هیئت مدیره ،عملکرد شرکت

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت عملکرد، مدیریت استراتژیک، مدیریت کسب و کار، مدیریت اجرایی

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1.مقدمه
2. مرور مطالعات پیشین
3.روش شناسی
3.1. روش های جمع آوری داده
3.2. تکنیک های نمونه برداری
3.3. داده و متغیر ها
3.4. فرضیات مطالعه
3.5. مدل سازی
4.نتایج تجربی و بحث ها
5-نتیجه گیری
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This study attempts to take a close look on corporate governance, board practices and performance of shipping firms in Bangladesh. The study has conducted a survey on 24- shipping firms operated in Bangladesh and collected perceptional data from top tier executives and factual data from firms balance sheet and income statement. The results of descriptive statistics show that most of the firms’ managers are not aware about the corporate governance and board practices of the firm. Moreover, there is significant lack of transparency in the board practices documented among the shipping firms in this study. The results of regression analysis confirm that board ownership, board leadership, board size, and firm size have significant impact on firm performance. Moreover, factual analysis results show that board leadership has significant impact on firm performance. However, this study also confirmed that board composition has no significant impact on firm performance in the context of Bangladeshi shipping firms. Thus, this is of the essence to spotlight on corporate governance policies in the shipping firms to make legal aspects of board practices to escalate the growth of shipping industry in Bangladesh.

چکیده

هدف از این مطالعه نگاه دقیق تر به حاکمیت شرکتی ، اقدامات هیئت مدیره و عملکرد شرکت های حمل و نقل در بنگلادش است. در این مطالعه یک نظرسنجی روی شرکت های 24 ساعته حمل و نقل در بنگلادش صورت گرفت و داده های ادراکی از مدیران بالا رتبه و داده های حقیقی از ترازنامه های شرکت ها و صورت حساب درآمد جمع آوری شد . نتایج آمارهای توصیفی نشان می دهد که اکثر مدیران شرکت ها درباره حاکمیت شرکتی و اقدامات هیئت مدیره شرکت هیچ آگاهی ندارند. علاوه بر آن ،در این مطالعه عدم شفافیت قابل توجهی در اقدامات هیئت مدیره مستند در بین شرکت های حمل و نقل وجود دارد. نتایج آنالیز رگرسیون تایید می کند که مالکیت هیئت مدیره ،رهبری هیئت مدیره ، اندازه هیئت مدیره و وسعت شرکت تاثیر قابل توجهی بر عملکرد شرکت دارند. علاوه بر آن، نتایج آنالیز داده های حقیقی نشان می دهد که رهبری هیئت مدیره تاثیر قابل توجهی بر عملکرد شرکت دارد. با این حال ،این مطالعه همچنین تایید کرد که چیدمان هیئت مدیره هیچ تاثیر چشم گیری بر عملکرد شرکت در زمینه حمل و نقل شرکت های بنگلادش ندارد . بنابراین ، این مساله برای تمرکز بر روی سیاست های حاکمیت شرکتی در شرکت های حمل و نقل ، برای بوجود آوردن جنبه های قانونی اقدامات هیئت مدیره جهت بالا بردن رشد صنعت حمل و نقل در بنگلادش ضروری است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله