مقاله ترجمه شده درباره مدیریت هزینه در سریلانکا – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مدیریت هزینه در سریلانکا: مطالعه موردی در مورد حجم، فعالیت و زمان به عنوان محرک های هزینه


عنوان انگلیسی مقاله:

Cost Management in Sri Lanka: A Case Study on Volume, Activity and Time as Cost Drivers


کلمات کلیدی مقاله:

مدیریت هزینه، هزینه یابی مبتنی بر فعالیت، TDABC؛ هزینه های مبتنی بر فعالیت، مبتنی بر زمان


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

حسابداری و مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

حسابداری مالی و مدیریت مالی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

2- حکمفرمایی ABC

3 – قیمت گذاری مبتنی بر فعالیت زمان محور

4 – اهداف تحقیق

5- مقایسه مدل های قیمت گذاری : مطالعه موردی

5-1 شرکت مطالعه موردی

5-2 سیستم قیمت گذاری سنتی

5-3 توسعه سیستم قیمت گذاری مبتنی بر ABC

6- از ABC تا TDABC

7- موضوعات مطرح شده

7-1 هزینه های واقعی یا هزینه های استاندارد

7-2 ظرفیت بیهوده در گروه منبع

7-3 وضعیت هم جنسی

7-4 براورد زمان

8 – نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Like the value of economic goods, the value of a management accounting system depends on its costs and benefits (Horngren, 2004). For an organization, the benefit of its management accounting system rests on the system’s ability to provide relevant information for decision making (Anderson, 2007; Sprinkle, 2003). The cost management system, as part of a management accounting system, is no exception. A cost management system has the ability to provide relevant information in part because of its costing model. In recent decades, advances in information technology have resulted in huge improvements in the collection and communication of cost data in organizations. Unfortunately, traditional volume-based cost allocation models (either full absorption costing or variable costing) still do not make good use of all available cost driver data available in modern organizations. Limited availability of cost data in the past led traditional volumebased cost allocation models to make simplified assumptions about cost behaviour (Cooper & Kaplan, 1988). Today, when organizations operate in a stable environment, with low variability in outputs, these models continue to serve organizations reasonably well. However, when the complexities in the business environment increase, these traditional volume-driven costing models are less capable of providing accurate cost information (Cooper, 1987; Drury, 1990).

مقدمه
ارزش سیستم حسابداری مدیریت مشابه ارزش کالا های اقتصادی به هزینه ها و سود هایش بستگی دارد ( هورنگرن 2004 ) . سود سیستم حسابداری مدیریت یک سازمان متکی به توانایی سیستم در تهیه اطلاعات مربوطه برای تصمیم گیری می باشد ( آندرسون 2007 ؛ اسپرینکل 2003 ) . سیستم مدیریت هزینه به عنوان بخشی از سیستم حسابداری مدیریت بدون استثناء می باشد .
سیستم مدیریت هزینه به دلیل مدل قیمت گذاری اش از توانایی برخوردار بود تا اطلاعات مربوطه را تا حدی تهیه نماید . پیشرفت ها در فناوری اطلاعات در دهه های اخیر به پیشرفت های عظیمی در جمع آوری و ارتباط داده هزینه در سازمان ها منجر شده است . متاسفانه ، مدل های سنتی تخصیص هزینه حجم محور ( یا قیمت گذاری جذب کامل یا قیمت گذاری متغیر ) هنوز یک استفاده خوبی را از تمامی داده های هزینه در دسترس در سازمان های مدرن انجام نمی دهد . دردسترس بودن محدود داده های هزینه در گذشته منجر به مدل های تخصیص هزینه حجم محور گردیده است تا فرضیات ساده شده در مورد رفتار هزینه را طمرح سازند ( کوپر و کاپلان 1988 ) . امروزه ، وقتی سازمان ها همراه با تغییر پذیری کم در ورودی ها در محیطی باثبات عملیات می کنند ، این مدل ها به طور معقولی و به خوبی به خدمت رسانی در سازمان ها ادامه می دهند . بنابراین ، وقتی پیچیدگی ها در محیط کسب و کار افزایش می یابد ، این مدل های قیمت گذاری حجم محور سنتی از قابلیت کمتری در ارایه اطلاعات دقیق برخوردارند ( کوپر 1987 ؛ دروری 1990 ) .


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید