مقاله ترجمه شده درباره معمای موجود بین توسعه اقتصادی و حفاظت از انرژی – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

معمای موجود بین توسعه اقتصادی و حفاظت از انرژی: اثر بازگشتی انرژی در چین


عنوان انگلیسی مقاله:

Dilemma between economic development and energy conservation: Energy rebound effect in China


کلمات کلیدی مقاله:

اثر بازگشتی، روش شاخص Malmquist ،LMDI


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

اقتصاد انرژی و اقتصاد نفت و گاز


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. پیشینه نظری

3. روش شناسی

3.1. مدل اصلی محاسبه کننده اثر بازگشتی انرژی

3.2. مدل اصلاح شده محاسبه کننده اثر بازگشتی انرژی

3.2.1. اصلاح شاخص بهره وری انرژی

3.2.1.1. محاسبه شاخص شدت مصرف انرژی: روش LMDI

3.2.2. بهبود در بهره وری کل عوامل

3.2.2.1. رشد بهره وری کل عوامل: روش شاخص Malmquist

4. داده ها و نتایج

4.1. داده ها

4.2. نتایج برآورد

5. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی

تقدیرنامه ها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Promoting technological development to improve energy efficiency has been the primary method of energy conservation in China. However, the existence of energy rebound effect will impose negative effects on the final result of energy saving. In this article, we adopt the Malmquist index approach to estimate the contribution of technological progress to economic growth. We also employ Logarithmic mean weight Divisia index (LMDI) to measure the impact of technological improvement on the energy intensity. Based on the above, we set up a model to estimate the technology-based energy rebound effect in China. The results show that, over 1981e2009, energy rebound effect amounts averagely to 53.2%, implying that China cannot simply rely on technical means to reduce energy consumption and emission. Economic instruments should also be applied as supplements to ensure results of energy conservation and emission reduction.

چکیده

ترویج توسعه تکنولوژیکی در جهت بهبود بهره¬وری انرژی، روش اصلی حفاظت از انرژی در چین بوده است. با این حال، وجود اثر بازگشتی انرژی، اثرات منفی بر روی دستاورد نهایی صرفه جویی در انرژی تحمیل خواهد کرد. در این مقاله، به منظور برآورد سهم پیشرفت های تکنولوژیکی در رشد اقتصادی، روش شاخص Malmquist را اتخاذ می کنیم. ما همچنین، شاخص میانگین وزنی لگاریتمی Divisia (LMDI) را به منظور اندازه گیری تاثیر بهبود تکنولوژیکی روی شدت مصرف انرژی بکار می گیریم. بر اساس موارد فوق، مدلی را بمنظور برآورد اثر بازگشتی انرژی تکنولوژی- محور در چین ترتیب می دهیم. نتایج نشان می دهند که، در طول سال های 1981-2009، اثر بازگشتی انرژی، به طور متوسط به میزان 53.2% رسیده است که این امر به این نکته اشاره می کند که چین، به منظور کاهش مصرف انرژی و انتشار آن، نمی تواند به سادگی بر ابزارهای فنی تکیه کند. ابزارهای اقتصادی نیز در جهت تضمین دستاوردهای مربوط به حفاظت از انرژی و کاهش انتشار آن، باید به عنوان ابزارهای مکمل بکار گرفته شوند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید