مقاله ترجمه شده درباره ممکن ساختن حمل و نقل شهری چندحالتی (بین-وجهی) از طریق خدمات تکمیلی – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ممکن ساختن حمل و نقل شهری چندحالتی (بین-وجهی) از طریق خدمات تکمیلی: از خدمات انعطاف پذیر ایاب و ذهاب (تحرک) تا تحرک با استفاده‌ مشترک


عنوان انگلیسی مقاله:

Enabling intermodal urban transport through complementary services: From Flexible Mobility Services to the Shared Use Mobility Agency


کلمات کلیدی مقاله:

خدمات حمل و نقل انعطاف‌پذیر، خدمات ایاب و ذهاب مشترک، مدیریت حمل و نقل عمومی، مدل تجاری نوآورانه، سیستم‌های حمل و نقل هوشمند


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

برنامه ریزی حمل و نقل


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. پیشگفتار

2. در جهت شناخت جدیدی از راه‌حل‌های حمل و نقل مشترک

3. مرکز تحرک با کاربرد مشترک و انعطاف‌پذیر: مفهوم و رویکرد

3.1. نقش ICT در فعالسازی مفاهیم خدمت نوآورانه

3.2. مفهوم FSUM

4. بحث و نتیجه‌گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This paper explores the potential contribution that the public transport Agency can make to the emerging Mobility as a Service (MaaS) paradigm through the integration of regular collective transport services with complementary flexible transport schemes and other forms of shared-use transport. The latest ICT developments provide new opportunities to organise and offer collective and individual mobility services. In the evolving scenario of the service sharing economy we see this with a number of new mobility schemesee.g. vehicle sharing and dynamic ride sharing schemes like Car2Go, DriveNow, BlaBlaCar, Uber, Lyft. We define a Flexible and Shared Use Mobility (FSUM) Agency; a single co-ordination centre of different flexible services and shared mobility schemes, which requires co-ordination and cooperation among different service providers, the integration of data and platforms, technical services and systems. The fundamental enabling technologies and standards are illustrated and the supporting ICT architecture outlined. Finally, the organisational aspects related to the operation of the Agency are discussed and illustrated with reference to the EC-funded PERHT project.

چکیده

این مقاله به کاوش کمک بالقوه‌ای که نهاد حمل و نقل عمومی می‌تواند برای پارادایم تحرک (ایاب و ذهاب) در حال ظهور  به عنوان یک خدمت (MaaS) از طریق ادغام خدمات حمل و نقل جمعی منظم با طرحواره‌های تکمیلی حمل و نقل انعطاف‌پذیر و سایر شکل‌های حمل و نقل دارای کاربرد مشترک انجام دهد می‌پردازد. جدیدترین پیشرفت‌های ICT، فرصت‌های جدیدی را برای سازماندهی و ارائه‌ی خدمات جمعی و انفرادی ایاب و ذهاب فراهم می‌کنند. در سناریوی در حال تکامل اقتصاد به اشتراک‌گذاری خدمت ، ما  این را با تعدادی از طرحواره‌های جدید ایاب و ذهاب مشاهده می‌کنیم – برای مثال، طرحواره‌های به اشتراک‌گذارنده‌ی خودرو و به اشتراک‌گذارنده‌ی سواری پویا مانند Car2Go، DriveNow، BlaBlaCar، Uber، Lyft. ما یک نهاد ایاب و ذهاب انعطاف‌پذیر و با کاربرد مشترک  (FSUM) را تعریف می‌کنیم؛ یک مرکز مشارکت انفرادی خدمات انعطاف‌پذیر مختلف و طرحواره‌های ایاب و ذهاب مشترک، که نیاز به همکاری و عملیات مشترک در میان فراهم کنندگان مختلف خدمت، ادغام داده‌ها و پلت فرم‌ها، سیستم‌ها و خدمات فنی دارد. استانداردها و فناوری‌های اساسی توانمندسازی توضیح داده می‌شوند و معماری پشتیبانی کننده‌ی ICT مطرح می‌شود. در نهایت، جنبه‌های سازمانی مربوط به عملیات نهاد، با ارجاع به پروژه‌ی PERHT با بودجه‌ی EC مورد بحث قرار می‌گیرند و توضیح داده می‌شوند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید