مقاله ترجمه شده درباره تخمین سرعت امواج برشی نهشته های خاکی با استفاده از شبکه عصبی چند جمله ای – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تخمین سرعت امواج برشی نهشته های خاکی با استفاده از شبکه عصبی چند جمله ای: کاربردی برای گدازش


عنوان انگلیسی مقاله:

Estimating shear wave velocity of soil deposits using polynomial neural networks: Application to liquefaction


کلمات کلیدی مقاله:

سرعت موج برشی، آزمایشات در محل، PNN ، آزمون نفوذ استاندارد، بانک اطلاعاتی، گدازش


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

ژئوفیزیک، زمین شناسی و مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

ژئوالکتریک، زلزله شناسی، زمین شناسی زیست محیطی، زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2. بررسی نسبت های موجود

3. توسعه داده های پایه و مولفه های موثر

4- مدل سازی با استفاده از شبکه عصبی چند جمله ای (PNN)

4- 1بخش داده ها

4.2. معماری مدل بهینه

4.3. بهینه سازی وزن (آموزش)

4.4 اعتبار سنجی مدل

5.1 نتایج و بحث

5.2. مطالعه پارامتریک

6. مقایسه با مدل های قبلی

7. استفاده از مدل ارائه شده در تجزیه و تحلیل گداخته

8. خلاصه و نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Geophysical and geotechnical field investigations have introduced several techniques to measure in-situ shear wave velocity of soils. However, there are some difficulties for the easy and economical use of these techniques in the routine geotechnical engineering works. For the soil deposits, researchers have developed correlations between shear wave velocity and SPT-N values. In the present study, a new database containing the measured shear wave velocity of soil deposits have been compiled from the previously published studies. Using polynomial neural network (PNN), a new correlation has been subsequently developed for the prediction of shear wave velocity. The developed relationship shows an acceptable performance compared with the available relationships. Three examples are then presented to confirm accuracy and applicability of the proposed equation in the field of liquefaction potential assessment.

چکیده

مطالعات ژئوفیزیکی و ژئوتکنیکی چندین روش را برای اندازه گیری سرعت امواج برشی در جای نهشته های خاکی معرفی می کنند. با این وجود مشکلاتی برای کاربرد آسان و اقتصادی این روش ها در کارهای روزمره مهندسی ژئوتکنیکی وجود دارد. محققین همبستگی بین مقادیر سرعت امواج برشی و SPT-N برای نهشته های خاک را توسعه دادند. در این مطالعه یک سری داده های پایه ای جدید که حاوی سرعت امواج برشی اندازه گیری شده در نهشته های خاکی می باشد از مطالعات منتشر شده سابق گردآوری شد. استفاده از یک شبکه عصبی چند جمله ای (PNN)، همبستگی جدیدی را برای پیش گویی سرعت امواج برشی توسعه می دهد. نسبت توسعه یافته،کارایی مقبول مقایسه شده را با روابط موجود نشان می دهد. سپس سه مثال برای تائید صحت و کاربردی بودن معادله پیشنهادی در زمینه ارزیابی پتانسیل گداخته آورده شد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید