مقاله ترجمه شده درباره ارزیابی هواپیماهای آموزشی نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیار – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ارزیابی هواپیماهای آموزشی نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیار، تصمیم گیری با منطق فازی: مطالعه موردی، آکادمی نیروی هوایی اسپانیا


عنوان انگلیسی مقاله:

Evaluating military training aircrafts through the combination of multi-criteria decision making processes with fuzzy logic. A case study in the Spanish Air Force Academy


کلمات کلیدی مقاله:

هواپیمای آموزشی، تصمیم گیری چند معیاره، برچسب های زبانی،‌ منطق فازی، AHP ،Topsis


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و علوم و فنون هوایی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

تحقیق در عملیات و مدیریت صنعتی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

-1مقدمه

2 – روش کار

2 1.– بیانیه یک مشکل تصمیم گیری

2-2 : متغیر های زبانی و مجموعه فازی

2-2-1 : متغیر های زبانی

2-2-2 : مجموعه های فازی

2.3 روند سلسله مراتب تحلیلی

2-4 : روش Topsis

3- مشکل تصمیم گیری: ارزیابی هواپیما برای مقاصد آموزش نظامی

1.3-نیاز آکادمی نیروی هوای اسپانیا

3- 2 : تعریف جایگزین

3-3 : انتخاب معیار ها

3.4 ساختار مشکل

3-4-1 : بررسی کارشناسان

3-4-2:تعیین درصد وزنی معیار ها

3-4-3 : بدست آوردن ارزیابی گزینه های جایگزینی

3-5 : نتایج

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

When an Air Force needs to select a training aircraft, decisionmaking is a crucial intellectual activity involved in the process, as in some stages of aircraft design [34]. Generally, in the decisionmaking process for these problems, a large number of key and different criteria are involved. Therefore, it is advisable to use tools for their resolution such as Multi-Criteria Decision Making (MCDM) processes, whose use is widespread nowadays in the military [23] and aerospace fields [45], as well as in other research disciplines [18,41]. In addition, the criteria for the optimal choice of a training aircraft exhibit different nature, including quantitative criteria (service ceiling, stalling speed, endurance, etc.) as well as qualitative criteria (human factors, flying and handling qualities, etc.). Thus, in order to solve this optimization problem, the application of any of the known MCDM methods as the Analytic Hierarchy Process (AHP) [40], the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) [22], the ELimination Et Choix Traduisant laREalité (ELECTRE) method [39], etc., must be combined with fuzzy logic [19,21,27,50] with the aim of being able to perform the extraction of knowledge and solving the proposed problem.

1مقدمه :
هنگامی که یک نیروی هوایی نیاز به انتخاب یک هواپیمای آموزشی دارد ، تصمیم گیری یک فعالیت فکری بسیار مهم را در این فرایند بوده که در برخی از مراحل طراحی هواپیما است.به طور کلی ، در فرایند تصمیم گیری برای این مشکلات ، تعداد زیادی از معیار های کلیدی و متفاوت دخیل هستند. بنابر این بهتر است استفاده از ابزار برای حل آنها از جمله تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) در فرایند ها به کار گرفته شود که استفاده گستر ده ای در ارتش و هوافضا درحال حاظر دارد و همچنین در دیگر رشته های تحقیقاتی به کار می رود .
علاوه بر این ، معیار های انتخاب بهینه یک هواپیماهای آموزشی از جمله معیار های کمی شامل استقامت و سرعت و معیار های کیفی شامل کیفیت در بپرواز و عوامل انسانی مهم هستند و بنابر این به منظور حل این مشکل بهینه سازی ، استفاده از هریک از روشهای شناخته شده MCDM به عنوان روند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، روشی برای ترتیب اولویت های شبیه به راه حل ایده آل ، از بین بردن روش و تغییرات که باید با منطق فازی و با هدف قرار دادن حل مشکل به روش ترکیبی باشد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید