مقاله ترجمه شده درباره نقش مرکزی فعالیت های منابع انسانی استراتژیک (SHRP) – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش: نقش مرکزی فعالیت های منابع انسانی استراتژیک (SHRP)


عنوان انگلیسی مقاله:

Examining Organizational Innovation and Knowledge Management Capacity The Central Role of Strategic Human Resources Practices (SHRPs)


کلمات کلیدی مقاله:

اکتشاف، بهره برداری، به اشتراک گذاری دانش، کاربرد دانش، فعالیت های منابع انسانی استراتژیک


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2.مروری بر ادبیات

2.1فعالیت های منابع انسانی استراتژیک(SHRP)

2.2اکتشاف و بهره برداری به عنوان نواوری های سطح سازمانی

2.3ظرفیت مدیریت دانش در سطح سازمانی

3.شکل گیری فرضیات

3.1فعالیت های منابع انسانی استراتژیک و نواوری های سازمانی

3.2فعالیت های منابع انسانی استراتژیک و ظرفیت مدیریت دانش

4.متدولوژی

4.1روش و رویه

4.2معیارها

فعالیت های منابع انسانی استراتژیک

ظرفیت مدیریت دانش

اکتشاف و بهره برداری:

4.3نتایج

یافته های توصیفی:

ارزیابی مدل با تحلیل عامل اکتشافی

ارزیابی مدل با تحلیل عاملی تاییدی

ازمون فرضیات

5.بحث و نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

INTRODUCTION

Today’s stiff, fierce and dynamic business settings necessitate companies to be innovation-driven (Benner and Tushman, 2003; Holmqvist, 2004; Katila and Ahuja, 2002). More specifically, companies have to engage in different types of innovation efforts in order to grow their competitive advantages and survive in long run (Gupta, Smith and Shalley, 2006). Since the seminal contribution of March (1991), exploration and exploitation types of innovations have gained substantial scholar attention in extant literature. Previous research (Adner and Kapoor, 2010; Mohrman, Cohen and Mohrman, 1995) revealed that organizational innovativeness (exploration and / or exploitation) was closely associated with firm performance (Gupta, Smith and Shalley., 2006), firm strategic goal setting (He and Wong, 2004), productivity (Mohrman, Cohen and Mohrman, 1995) and organizational culture (Ostroff, Kinicki and Tamkins, 2003). In addition to organizational level studies where exploration and / or exploration were examined; recent studies have started emphasizing the team level and individual level innovativeness (e.g., exploration and exploitation: O’Reilly and Tushman, 2008). Despite the plethora of these studies, and myriad ways of measuring innovativeness, scholars have almost reached a consensus that being innovative is almost equal to desirable performance and productivity outcomes.

مقدمه:
مجموعه های پویا و غیر پویای کسب وکارامروزی موجب می شود تا شرکت ها به سمت نواوری حرکت کنند. به ویژه، شرکت باید در انواع مختلفی از امور نواوری شرکت نمایند تا مزایای رقابتی خود را افزایش داده و موجب بقای خود در بلند مدت شوند. اکتشاف و بهره برداری انواع نواوری، توجه بسیاری از افراد را در زمینه ی ادبیات جلب کرد. پزوهش قبلی مشخص کرد که نواوری سازمانی به عملکرد شرکت، هدف گذاری استراتژیک شرکت، بهره وری و فرهنگ سازمانی مربوط می شود. علاوه بر مطالعات سطح سازمانی که اکتشاف و بهره برداری را مورد بررسی قرار دادند، مطالعات اخیر تاکید بر سطح تیمی و فردی نواوری را اغاز کرده اند. علی رغم مجموعه ای از این مطالعات و روش های هرمی ارزیابی نواوری، محققان به توافقی رسیده اند که نواور بودن تقریبا با نتایج بهره وری و عملکرد مطلوب برابر است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید