مقاله ترجمه شده درباره نقد و بررسی رابطه بین ارزش های سازمانی و اعتبار منابع انسانی – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

نقد و بررسی رابطه بین ارزش های سازمانی و اعتبار منابع انسانی


عنوان انگلیسی مقاله:

Exploring the link between organizational values and human resource certification


کلمات کلیدی مقاله:

منابع انسانی (HR)، اعتبار، ارزش‌های سازمانی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

 مدیریت منابع انسانی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

تفاوت بین ارزش‌های درک شده اعتبار منابع انسانی (HR)

ارزش‌های سازمانی

تأثیرگذاری روی تصمیمات سازمانی

ارزش‌های سازمانی و به‌کارگیری اعتبار منابع انسانی(HR) برای اتخاذ تصمیم

تأثیر روی نگرش و رفتار کارمندان

ارزش‌های سازمانی و پیگیری اعتبار منابع انسانی (HR) از سوی کارکنان

نتیجه‌گیری و جهت‌گیری پژوهش‌های آتی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

We contribute to the discussion of human resource (HR) certification by identifying organizational values as a key antecedent to (1) an organization’s use of HR certification and (2) whether organizational members choose to pursue HR certification. Building on research which has looked at the influence of organizational values on the behavior and attitudes of the organization and its employees, we propose that key organizational values will influence the extent to which an organization and its members value HR certification. Specifically, we explore the relationship between the organizational values of innovation, people orientation, and stability and the extent to which an organization uses HR certification for selection purposes. In addition, we propose that these key organizational values will also influence whether the organization’s members pursue HR certification. Exploring the link between key organizational values and HR certification is critical to our understanding of an organization’s HR practices and the behavior of its employees. By taking a more organization focused perspective, we highlight the top-down effects of organizational values on the value of HR certification and call for additional research on the antecedents of the value of HR certification.

چکیده

ما درصدد بررسی اعتبار منابع انسانی (HR) از طریق شناسایی ارزش‌های سازمانی به‌عنوان یک پیامد کلیدی برای (1) به‌کارگیری سازمان از اعتبار منابع انسانی (HR) بوده و (2) آیا اعضای سازمانی دنباله گیری اعتبار منابع انسانی(HR) را برمی‌گزینند یا خیر. بر اساس مبانی و ادبیات نظری که تأثیر ارزش‌های سازمانی روی رفتار و نگرش‌های سازمان و کارکنان آن تائید کرده است، ما پیشنهاد می‌کنیم که ارزش‌های کلیدی سازمانی روی طیف و گستره‌ای تأثیر خواهند گذاشت که سازمان و اعضای آن به اعتبار منابع انسانی(HR) ارزش می‌نهند. به‌ویژه، در پژوهش حاضر ما به بررسی رابطه بین ارزش‌های سازمانی نوآوری، جهت‌گیری‌ها و گرایش‌ها افراد و کارکنان، و پایداری و طیفی می‌پردازیم که سازمان‌ها از اعتبار منابع انسانی(HR) برای گزینش رسالت و اهداف سازمانی استفاده می‌کنند. علاوه‌براین، ما پیشنهاد می‌کنیم که این ارزش‌های کلیدی سازمانی همچنین روی این موضوع که آیا اعضای سازمان اعتبار منابع انسانی(HR) را دنبال می‌کنند یا خیر تأثیر می‌گذارد. بررسی و کاوش رابطه بین ارزش‌های کلیدی سازمانی و اعتبار منابع انسانی(HR) برای درک ما از کارکردهای منابع انسانی(HR) و رفتار کارکنان آن‌ها امری ضروری و حیاتی است و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. با یک تمرکز سازمانی آینده‌نگر، ما اثرات بالا-پایین ارزش‌های سازمانی روی ارزش‌های اعتبار منابع انسانی(HR) برجسته کرده و پژوهش‌های آتی را برای پرداختن به کاوش‌ها و بررسی پیامدهای اعتبار منابع انسانی(HR) فرامی‌خوانیم.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید