مقاله ترجمه شده درباره اهرم مالی و کیفیت صادرات – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

اهرم مالی و کیفیت صادرات: شواهدی از فرانسه


عنوان انگلیسی مقاله:

Financial Leverage and Export Quality: Evidence from France


کلمات کلیدی مقاله:

ساختار سرمایه، سرمایه گذاری، کیفیت خروجی، صادرات


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و اقتصاد


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بانکداری، مدیریت بازاریابی و صادرات، اقتصاد مالی و مدیریت مالی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. اهرم، سرمایه گذاری و کیفیت

3. ویژگی های داده ها و متغیرهای اصلی

1-3 برآورد کیفیت صادرات

2-3 آماره های توصیفی

4. راهکار تجربی

1-4 مدل سرمایه گذاری

2-4 مدل کیفیت

5. نتایج

1-5 اهرم و سرمایه گذاری

2-5 اهرم و کیفیت صادرات

3-5 آزمون های نیرومندی

6. نتیجه گیری ها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Does corporate financial structure matter for a firm’s ability to compete in international markets through output quality? This study answers this question by using firm-level export and balance sheet data covering a large sample of French manufacturing exporters over the period 1997-2007. The main result is that there is a negative causal relation between a firm’s leverage and export quality, where quality is inferred from the estimation of a discrete choice model of foreign consumers’ demand. This result is robust across different specifications and estimation techniques. In addition, by estimating investment models we find that the negative impact of leverage on quality is consistent with theories predicting that the agency cost of debt determines suboptimal investment.

چکیده

آیا ساختار مالی شرکت در توانایی آن برای رقابت در بازارهای بین المللی از طریق کیفیت خروجی دارای اهمیت است؟ این مطالعه با استفاده از سطح صادرات شرکت و اطلاعات ترازنامه که نمونه بزرگی از صادرکنندگان تولیدی فرانسه در دوره ای بین سال های 2007-1997 را پوشش می دهد، به این سؤال پاسخ می دهد. نتیجه اصلی عبارت است از اینکه بین اهرم شرکت و کیفیت صادرات یک رابطه علّی منفی وجود دارد، که در آن کیفیت از برآورد یک مدل انتخاب گسسته از تقاضای مشتریان خارجی استنباط می شود. این نتیجه در تمام مشخصه ها و تکنیک های مختلف برآورد نیرومند می باشد. به علاوه، از طریق برآورد مدل های سرمایه گذاری درمی-یابیم که تأثیر منفی اهرم بر کیفیت با نظریه هایی سازگار است که پیش بینی می کنند هزینه نمایندگی بدهی، سرمایه گذاری زیربهینه را تعیین می کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید