روش جایگذاری شبکه ای مبتنی بر GIS در برابر رویکرد مدلسازی – یک مطالعه قیاسی برای ناحیه بندی خطر زمین لغزه (LHZ) در منطقه متا رابی ناحیه شوآی غربی اتیوپی


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

روش جایگذاری شبکه ای مبتنی بر GIS در برابر رویکرد مدلسازی – یک مطالعه قیاسی برای ناحیه بندی خطر زمین لغزه (LHZ) در منطقه متا رابی ناحیه شوآی غربی اتیوپی


عنوان انگلیسی مقاله:

GIS based Grid overlay method versus modeling approach – A comparative study for landslide hazard zonation (LHZ) in Meta Robi District of West Showa Zone in Ethiopia


کلمات کلیدی مقاله:

جایگذاری شبکه، مدلسازی GIS، شاخص در آمادگی زمین لغزه، ارزیابی خطر زمین لغزه


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

ژئوفیزیک و مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، سنجش از راه دور و زلزله شناسی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2. مرور کلی ناحیه مورد مطالعه

2.1 موقعیت مکانی

2.3 زمین شناسی

3. متدولوژی

4.فهرست زمین لغزه

5. آماده سازی داده ها و محاسبات

5.1 محاسبات شاخص آمادگی زمین لغزه (LSI)

5.2 تاثیر عامل سببی بر زمین لغزه های گذشته

5.2.1 مواد شیب

5.2.2 شیب

5.2.3 جهت شیب

5.2.4 زاویه فراز

5.2.5 کاربری زمین و پوشش گیاهی

5.2.6 اثر سطحی آبهای زیر زمینی

5.3 تحلیل جایگذاری شبکه ای برای ارزیابی خطر زمین لغزه

5.3.1 پردازش زمین شناسی عوامل سببی

5.4 ارزیابی خطر زمین لغزه از طریق مدلسازی GIS

6. نتایج و بحث

6.1 ناحیه بندی خطر زمین لغزه از طریق روش “جایگذاری شبکه ای”

6.2 ناحیه بندی خطر زمین لغزه از طریق رویکرد مدلسازی

6.3 روش جایگذاری شبکه ای

6.3.2 مدلسازی GIS

6.4 اثر بخشی روش “جایگذاری شبکه ای” در برابر “مدلسازی GIS ” در ارزیابی LHZ

7.نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The most devastating natural hazard in mountainous terrain are landslides that has accounted for heavy loss and injury to human life and damaged property and infrastructure in millions of dollars throughout the world (Raghuvanshi et al., 2014; Pan et al., 2008; Kanungo et al., 2006; Crozier and Glade, 2005; Dai et al., 2002; Parise and Jibson, 2000; Varnes,1996). Landslide is a complex process which is resulted because of intrinsic parameters and the external parameters which triggers the process of landslide. The intrinsic parameters which govern the stability condition of the slope are; geological factors (lithology or soil type, structural discontinuity characteristics, shear strength of the material, groundwater condition and its effect), geometry of slope (slope inclination, aspect, elevation and curvature) and land use and land cover (Raghuvanshi et al., 2014; Wang and Niu, 2009; Ayalew et al., 2004; Anbalagan, 1992; Hoek and Bray, 1981). The major natural parameters which, trigger the instability in slopes are mainly seismicity (Bommer et al., 2002; Keefer, 2000; Parise and Jibson, 2000) rainfall (Dahal et al., 2006; Dai and Lee, 2001; Collison et al., 2000) and manmade activities (Raghuvanshi et al., 2014; Wang and Niu, 2009).

1.مقدمه
ویرانگرترین خطر طبیعی در سرزمینهای کوهستانی، زمین لغزه هایی است که سبب خسارت سنگین و آسیب به زندگی انسان و اموال و زیر ساختهای آسیب دیده در میلیونها دلار در کل دنیا شده اند. زمین لغزه، یک روند پیچیده است که به خاطر پارامترهای داخلی و خارجی حاصل میشوند که روند زمین لغزه را مورد هدف قرار میدهند. پارامترهای ذاتی که شرایط پایداری شیب را هدایت میکنند عبارتند از؛ عوامل زمین شناسی (سنگ شناسی یا نوع خاک، مشخصات ناپیوستگی سازه ای، مقاومت برشی مواد، شرایط آبهای زیر زمینی و اثر آن)، هندسه ی شیب (زاویه میل شیب، جهت شیب، زاویه فراز و انحناء) و کاربری زمین و پوشش زمین.
پارامترهای طبیعی مهمی که ناپایداری در شیب ها را مورد هدف قرار میدهند بیشتر حالت ارتعاشی، بارش باران و فعالیتهای ساخت بشر هستند.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله


 

دیدگاهتان را بنویسید