مقاله ترجمه شده درباره تاثیر خوردگی بر مقاومت در برابر فشار صفحات فولادی و پنل های تقویت شده – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تاثیر خوردگی بر مقاومت در برابر فشار صفحات فولادی و پنل های تقویت شده


عنوان انگلیسی مقاله:

Influence of corrosion on the ultimate compressive strength of steel plates and stiffened panels


کلمات کلیدی مقاله:

آنالیز المان محدود غیر خطی،مقاومت حداکثر، خوردگی سوراخ سوراخ، صفحه فولادی، پنل تقویت شده


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی مواد


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

خوردگی و پوشش و حفاظت سطح مهندسی، خوردگی و حفاظت مواد و مهندسی مواد و متالوژی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. .مقدمه

2. مدلسازی سازه های مواجه شده با خوردگی سوراخ سوراخ

2.1 مدلسازی حداکثر مقاومت

2.2 بکارگیری مدل خوردگی

2.3 ساخت مدل

2.4 اثبات FEA غیر خطی

3. تحلیل FEA سازه های خورده شده

3.1 آنالیز پارامتری مدلهای صفحه ای

3.1.1 کاهش مقاومت حداکثر در طول زمان

3.1.2 اثر شدت خوردگی

3.1.3 اثر نسبت دید α

3.1.4 اثر نسبت باریکی صفحه β

4. 3.2.1 اثر شدت خوردگی

5. 3.2.2 اثر نسبت دید α

6. 3.2.3 اثر نسبت باریکی صفحه β

7. 3.2.4 اثر نسبت باریکی ستونی

4.بحث

4.1.مدلهای صفحه ای

4.2.مدلهای پنل تقویت شده در برابر مدلهای صفحه ای

5.نتیجه گیری ها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This study concentrates on a comparison between steel plate and stiffened panels subject to localised corrosion. A finite element analysis is used to investigate the effect of random corrosion on the compressive strength capacity of marine structural units. Variables include the extent of corrosion; slenderness ratio and aspect ratio. A corrosion prediction model is incorporated to determine the thickness reduction with time. Corrosion-induced volume loss results in a greater reduction of ultimate strength for slender plates compared to stiffened panels, up to 45%, showing the structural element selection can strongly influence the accuracy of the estimated corrosion damage effect

چکیده

این مطالعه بر روی مقایسه بین صفحه ی فولادی و پنلهای تقویت شده متمرکز است که با خوردگی موضعی مواجه میشوند.یک آنالیز المان محدود، برای بررسی اثر خوردگی تصادفی بر روی ظرفیت مقاومت در برابر فشار واحدهای سازه ای دریایی بکار میرود.متغیرها شامل میزان خوردگی ،نسبت باریکی و نسبت دید میشود.مدل پیش بینی خوردگی ، برای تعیین کاهش ضخامت با زمان، در آن گنجانده میشود.اتلاف حجم ایجاد شده از طریق خوردگی منجر به کاهش بیشتر حداکثر مقاومت برای صفحات بلند و باریک در مقایسه با پنلهای تقویت شده تا 45% میشود، که نشان میدهد انتخاب المان سازه ای میتواند به شدت بر روی صحت اثر آسیب خوردگی براورد شده، اثر بگذارد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید