مقاله ترجمه شده درباره ادغام منابع پاسخگوی تقاضای تجاری با التزام واحدها – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ادغام منابع پاسخگوی تقاضای تجاری با التزام واحدها


عنوان انگلیسی مقاله:

Integrating commercial demand response resources with unit commitment


کلمات کلیدی مقاله:

تبادل تجاری، مشارکت پویا، پاسخ تقاضای بازار، بازار برق، تعهد واحد


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی برق


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سیستم های قدرت، تولید، انتقال و توزیع، مکاترونیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. فرمول بندی مسئله

2.2 زمان بندی تولید و التزام واحد مربوطه به همراه مبادله DR

2-2-1 : تابع هدف

2-2-2 : قیود مسئله

3. مطالعه عددی

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This paper investigates the impact of demand response resources (DRRs) as the consequence of implementing demand response programs (DRPs) on power markets. Indeed, this paper incorporates comme rcial concept of DRPs with unit commitmen t (UC) to solve ‘‘unit and DR commitment’’ problem. This mixed problem will decrease the network operation cost by using of DRPs’ potential to mitigate some UC constraints and avoiding some highly priced generation of units. Here, employing the proposed DRPs model is considered as a new concept in electricity market. In this paper, a dynamic approach is proposed for participa ting DR service providers in power markets in order to maximize their profits. This paper also aims to concurrently consider the aforementioned comme rcial DRPs supply model with the generators supply curves in the unit commitment problem, which is solved to minimize operational costs considering multifarious constraints. Performance of the proposed approach is investigated through numerical studies using a standard IEEE 10-unit test system. The results show the efficiency and advantage of the proposed methodol ogy.

چکیده

این مقاله اثر منابع پاسخگویی بار (DRRs) به عنوان پی آمد و نتیجه ای از پیاده سازی برنامه های پاسخگویی بار (DRPs) در بازار های برق را مورد تحقیق و بررسی قرار می دهد. در حقیقت این مقاله ، مفهوم تجاری DRP را با التزام واحدها (UC) برای حل مسئله “التزام واحدها و پاسخگویی بار” ترکیب می کند. این مسئله مرکب هزینه عملکرد شبکه را بوسیله پتانسیل DRP برای کاهش بعضی از قیود برنامه UC و جلوگیری از تولید واحد هایی که هزینه تولیدشان زیاد است ، کاهش می دهد. در اینجا به کارگیری مدل DRP پیشنهادی به عنوان یک مفهوم نو در بازار برق در نظر گرفته شده است. در این مقاله یک رویکرد پویا برای شرکت ارائه دهنده گان سرویس DR در بازار برق به منظور ماکزیمم کردن سودشان ، ارائه شده است. این مقاله همچنین قصد دارد تا به صورت همزمان مدل عرضه تجاری DRPs فوق الذکر را با منحنی های عرضه ژنراتورها در مسئله التزام واحد UC بررسی کند ، که این مسئله UC برای به حداقل رساندن هزینه های بهره برداری با توجه به قیود گوناگون حل شده است. عملکرد روش پیشنهادی از طریق مطالعه عددی سیستم استاندارد 10 واحده IEEE مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج ، اثربخشی و مزایای روش پیشنهادی را نشان می دهد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید