مقاله ترجمه شده درباره چارچوبی برای مدیریت تدوام پذیری در سیستم های اطلاعات – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

رویدادهای فناوری اطلاعات و تاثیرات آن بر کسب و کار: تایید چارچوبی برای مدیریت تدوام پذیری در سیستم های اطلاعات


عنوان انگلیسی مقاله:

IT incidents and business impacts: Validating a framework for continuity management in information systems


کلمات کلیدی مقاله:

مدیریت تداوم سیستم اطلاعات، تایید چارچوب، تثبیت، پشتیبانی مدیریت


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت کسب و کار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1-مقدمه

2-پیش زمینه نظریه: اطمینان یابی از تداوم پذیری در سیستم های اطلاعات

3- روش شناسی

4- نتایج و بحث

5- نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Information technology (IT) incidents that make data inaccessible may cause businesses to lose customers, reputation and market position. Previous studies on information management have identified data availability as a key priority, and the literature on disaster recovery and business continuity describes ways of preparing for and avoiding IT incidents. However, no frameworks for information system continuity management (ISCM) have yet been validated. This research draws on a framework for business continuity management, and extends it to the context of information systems. The framework is validated in a survey of IT managers and chief information officers in large private and public organisations operating in Finland. The results suggest that the embeddedness of continuity practices in an organisation has perceived business impacts whereas, in contradiction of previous theory, there is no such direct relation in the case of organisational alertness and preparedness. The theoretical contribution is to validate the ISCM framework statistically. On the practical level, social factors such as committed managers and employees are influential in decreasing negative business impacts. Further research on the embeddedness of continuity practices is called for.

چکیده

رویدادهای فناوری اطلاعات که امکان دسترسی به داده ها را غیر ممکن می سازند ممکن است باعث گردند که شرکت ها اعتبار و موقعیت خود را در بازار به مشتریان از دست بدهند. مطالعات قبلی درباره مدیریت اطلاعات در دسترس بودن داده ها را به عنوان اولویت اصلی شناسایی کرده اند و ادبیات مربوط به بازیابی از فاجعه و تداوم کسب و کار به توصیف روش های آمادگی و اجتناب از رویدادهای فناوری اطلاعات می پردازند. به هر حال، هیچ چارچوبی برای مدیریت تداوم پذیری سیستم اطلاعات تاکنون به تایید نرسیده است. این تحقیق برگرفته از چارچوب مدیریت تداوم پذیری کسب و کار بوده و آن را به زمینه سیستم های اطلاعات گسترش می دهد. این چارچوب در یک نظرسنجی از مدیران فناوری اطلاعات  و مدیران اطلاعات تراز اول در سازمان های عمومی و خصوصی بزرگ مشغول به کار در فنلاند، مورد تایید واقع گردید. نتایج نشان می دهد که شامل سازی فعالیت های تداوم پذیری در سازمان توام با تاثیرات بر کسب و کار بوده است در حالی که مغایر با نظریه قبلی، چنین رابطه ای مستقیم در حالت هوشیاری و آمادگی سازمانی وجود ندارد. اثرگذاری نظری به منزله تایید آماری چارچوب مدیریت تداوم پذیری سیستم اطلاعات می باشد. در سطح عملی، عوامل اجتماعی از جمله مدیران و کارکنان متعهد نقش عمده ای در کاهش تاثیرات کسب و کار منفی بر جای می نهند. تحقیقات بیشتر درباره تثبیت فعالیت های تداوم پذیر مورد نیاز است


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید