مقاله ترجمه شده درباره تجزیه و تحلیل احتمال قطع خط با در نظر گرفتن سناریو جزیره ای کردن سیستم


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تجزیه و تحلیل احتمال قطع خط با در نظر گرفتن سناریو جزیره ای کردن سیستم


عنوان انگلیسی مقاله:

Line outage contingency analysis including the system islanding scenario


کلمات کلیدی مقاله:

احتمال، قطع خط، جرم دوار ، جزیره ای کردن سیستم


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی برق


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

تولید، انتقال و توزیع، سیستم های قدرت و مهندسی الکترونیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. تجزیه و تحلیل جریان بار سریع جدا شده برای سیستم جزیره ای شده

3. پردازنده توپولوژی شبکه

3.1. ایجاد ساختار داده های باس

3.2. پایه ای برای روش های جستجو

4. شاخص هایی برای کمّی کردن احتمال قطع خط

4.1. مگاولت آمپر با توجه به شاخص احتمالی قطع خط

4.2. شاخص ثبات ولتاژ به دلیل احتمال قطع خط

5. مراحل روش حل ارائه شده

6. نتایج شبیه سازی و بحث و گفتگو

7. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The paper describes an algorithm for determining the line outage contingency of a line taking into account of line over load effect in remaining lines and subsequent tripping of over loaded line(s) leading to possible system split or islanding of a power system. The optimally ordered sparse [B 0 ], [B 00] matrices for the integrated system are used for load flow analysis to determine modified values of voltage phase angles [d] and bus voltages [V] to determine the over loading effect on the remaining lines due to outage of a selected line outage contingency. In case of over loading in remaining line(s), the over loaded lines are removed from the system and a topology processor is used to find the islands. A fast decoupled load flow (FDLF) analysis is carried out for finding out the system variables for the islanded (or single island) system by incorporating appropriate modification in the [B 0 ] and [B 00] matrices of the integrated system. Line outage indices based on line overload, loss of load, loss of generation and static voltage stability are computed to indicate severity of a line outage of a selected line.

چکیده

این مقاله یک الگوریتم برای تعیین احتمال قطع خط با در نظر گرفتن بار بیش از حد در خطوط باقی مانده و آزاد سازی خطوط با بار بیش از حد ارائه می دهد که برای ایجاد انشعاب در سیستم یا جزیره ای کردن یک سیستم قدرت می باشد. ماتریس تنک با مرتبه بهینه [B’]، [B”] برای سیستم یکپارچه جهت تجزیه و تحلیل پخش بار و برای تعیین مقدار تغییر زاویه فاز ولتاژ [] و ولتاژ باس [V] به منظور تعیین اثر بار بیش از حد در خطوط باقی مانده به علت قطع خط انتخابی با احتمال قطع مورد استفاده قرار گرفت. در صورت بروز بار بیش از حد در خطوط باقی مانده، خطوطی که دارای بار بیش از حد هستند از سیستم حذف شده و یک پردازنده توپولوژی برای پیدا کردن جزایر استفاده می گردد. تجزیه و تحلیل جریان بار جدا شده سریع (FDLF) برای پیدا کردن متغیرهای سیستم در سیستم جزیره ای شده (یا یک جزیره) با ترکیب اصلاحات مناسب در ماتریس [B’] و [B”] برای یک سیستم یکپارچه انجام شده است. شاخص قطع خط بر اساس اضافه بار خط، افت بار، از دست دادن ژنراتور و ثبات ولتاژ، برای نشان دادن شدت قطع خط می باشد که در این مقاله محاسبه شده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید