مقاله ترجمه شده درباره برنامه ریزی مجدد القایی (مصنوعی) و طبیعی – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

برنامه ریزی مجدد القایی (مصنوعی) و طبیعی: مکانیسم ها، مفاهیم و اصول کلی: از کرم ها تا مهره داران


عنوان انگلیسی مقاله:

Natural and induced direct reprogramming: mechanisms, concepts and general principles — from the worm to vertebrates


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زیست شناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

علوم سلولی و مولکولی و ژنتیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

مقدمه

عوامل دخیل در تبدیل هویت سلول

عوامل کلیدی حفاظت شده و حالت تمایز زدایی شده

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Introduction
Once, the stability of cellular identity was believed to be irreversible. However, changes in cell identity have been described in many different species, tissues and organisms as part of embryonic development [1–5], homeostasis [6,7], regeneration [8–12] or disease [13]. Besides instances of natural cell type conversion, landmark experiments have shown that the differentiated identity can be changed experimentally. For example, the expression programme of somatic nuclei can be reprogrammed when confronted with a different cytoplasmic environment through nuclear transfer or cell fusion, and small sets of transcription factors can force the conversion of differentiated cells into stem cell-like cells [14,15]. Reprogramming entails the erasure of an initial cellular identity and the adoption of a new identity. Transdifferentiation (Td) or direct reprogramming — as often used in the context of experimentally induced cell type conversion — more specifically describes the direct conversion of one fully differentiated cell type into another.

مقدمه
زمانی اعتقاد بر این بود که پایداری هویت سلولی برگشت ناپذیر است. با این حال، تغییرات در هویت سلول در بسیاری از گونه ها، بافت ها و ارگانیسم های مختلف به صورت بخشی از نمو جنینی (1-5)، هموستازی(6-7)، باززایی(8-12) و بیماری(13) توصیف شده است. علاوه بر نمونه های مربوط به تبدیل نوع سلول، تجربه های منحصر به فرد نشان داده است که هویت تمایز یافته می تواند به طور آزمایشی تغییر کند. برای مثال، برنامه بیان هسته های سوماتیک را می توان در مواجهه با یک محیط سیتوپلاسمی متفاوت از طریق انتقال هسته یا همجوشی سلول، برنامه ریزی مجدد کرد و مجموعه های کوچکی از فاکتور های رونویسی می توانند به تبدیل سلول های تمایز یافته به سلول های مشابه با سلول های بنیادی کمک کنند(14-15). برنامه ریزی مجدد مستلزم اطمینان از هویت سلولی اولیه و پذیرش یک هویت جدید می باشد. تمایز انتقالی یا برنامه ریزی مجدد مستقیم- همان طور که اغلب در زمینه تبدیل سلول های القا شده به طور ازمایشی استفاده می شود- به طور ویژه، تبدیل مستقیم یکی از انواع سلول های کاملا تمایز یافته را به سلول های دیگر، توصیف می کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید