مقاله ترجمه شده درباره توسعه محصول جدید در آسیا


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

توسعه محصول جدید در آسیا: معرفی موضوع خاص


عنوان انگلیسی مقاله:

New product development in Asia: An introduction to the special issue


کلمات کلیدی مقاله:

آسیا، نوآوری، توسعه محصول جدید، NPD


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و مهندسی صنایع


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت صنعتی، تولید صنعتی، لجستیک و زنجیره تامین و استراتژی های توسعه صنعتی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1 – توسعه محصول جدید در آسیا

2 – نکات برجسته یافته های مهم

2-1 حمایت مدیریت ارشد و سازمانی

2-2 مهارت فناورانه

2-3 جهت گیری مشتری یا بازار

2-4 تسهیم ( اشتراک ) دانش

2-5 واسط سطح مقطعی

2-6 جهت گیری کارآفرینانه

2-7 راهبرد های توسعه محصول جدید

2-8 جهت گیری نوآوری

2-9 رویداد های احتمالی جهت گیری نواورانه

2-10 راهبرد های بازاریابی نواورانه

2-11 فرآیند توسعه محصول جدید

2-12 انتصاب مدیران پروژه

2-13 اعضای تیم پاداش دهنده

2-14 نرخ موفقیت

2-15 زمان چرخه


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. New product development in Asia

The articles included in this issue cover a wide range of countries in Asia and make a significant and much-needed contribution to our understanding of the different aspects of NPD in Asia. In “Best New Product Development and Management Practices in the Korean High-Tech Industry,” Michael Song and Jeonpyo Noh investigate critical factors affecting new product success and effective NPD models for Korean high-tech firms. The results show that successful projects differ from unsuccessful projects in project environment, skills and resources, project leadership, strategic fit, efficient NPD process, and effective product-positioning strategies. The authors confirm that efficient and effective NPD and management are important determinants of high-tech firms’ competitive advantage. Furthermore, they raise questions about some commonly held beliefs when compared with Western studies focusing on high-tech industries.

1 – توسعه محصول جدید در آسیا
مقالات منظور شده در این موضوع می توانند طیف وسیعی از کشور ها در آسیارا پوشش دهند و مشارکت مهم و بسیار مورد نیاز را در تعهدمان برای جنبه های مختلف توسعه محصول جدید در آسیا داشته باشند . مایکل سانگ و جنوپی نوح در شیوه های توسعه و مدیریت بهترین محصول جدید در صنعت فناوری بالا به بررسی فاکتور های تاثیر گذار بر موفقیت محصول جدید و مدل های توسعه محصول جدید موثر برای شرکت های فناوری بالا کره ای پرداختند . نتایج نشان می دهند که پروژه های موفق در محیط پروژه ، مهارت ها و منابع ،رهبری پروژه ، تناسب راهبردی ، فرآیند کارامد توسعه محصول جدید و راهبرد های موثر موقعیت یابی محصول با پروژه های ناموفق فرق دارند . محققان تایید می کنند که توسعه محصول جدید و مدیریت موثر و کارامد از جمله عوامل تعیین کننده مهم مزیت رقابتی شرکت های فناوری بالا هستند . علاوه براین ، آنها پرسش هایی را در مورد بعضی باور ها مطرح می کنند که معمولا از باورهایی دفاع کردند که با بررسی های غربی متمرکز بر صنایع فناوری بالا مقایسه شدند .


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید