ترجمه مقاله چشم انداز زمانی آینده شغلی – سال 2018


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

چشم انداز زمانی آینده شغلی: یک متاآنالیز از سوابق و نتایج

عنوان انگلیسی مقاله:

Occupational future time perspective: A meta‐analysis of antecedents and outcomes

کلمات کلیدی مقاله:

سالخورده، تمرکز بر فرصتها، چشم انداز زمانی آینده، متاآنالیز، زمان باقیمانده

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

روانشناس

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

روانشناسی صنعتی و سازمانی

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.

 


 

فهرست مطالب:

خلاصه

1. مقدمه

2. چشم انداز زمانی آینده شغلی

3. سوابق OFTP

3.1. ویژگیهای فردی و منابع شخصی

3.2. ویژگیهای شغلی

4. نتایج OFTP

4.1. نتایج نگرشهای شغلی، انگیزه و رفاه

4.2. نتایج عملکرد شغلی

5. تشخیص OFTP از ساختارهای تکاملی مربوطه

6. روش

6.1. جستجو در مقالات و نشریات

6.2. معیارهای ورود به مطالعه و خروج از آن

6.3. ارزیابی‌های ساختارهای کلیدی

6.4. روند تجزیه و تحلیل متا

7. نتایج

7.1. روابط بین ابعاد OFTP

7.2. سوابق OFTP

7.3. نتایج OFTP

7.4. رگرسیون فراتحلیلی و مدلهای تحلیل مسیر

8. بحث

8.1. مشارکت‌های نظری

8.2. مفاهیم کاربردی

8.3. محدودیت‌ها و دستورالعملهای تحقیقات آینده

9. نتیجه گیری

 


 

قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1 INTRODUCTION
Due to demographic, economic, and societal changes, many employees expect, want, or have to work longer—sometimes even well beyond the traditional retirement age (Bal, Kooij, & Rousseau, 2015; Truxillo, Cadiz, & Hammer, 2015). Additionally, individuals are increasingly expected to take long‐term responsibility for managing their own careers (Gubler, Arnold, & Coombs, 2014). Research suggests that proactivity and adaptability are important for career success (e.g., Rudolph, Lavigne, Katz, & Zacher, 2017; Rudolph, Lavigne, & Zacher, 2017; Tornau & Frese, 2013). Proactive and adaptive behaviors require that employees adopt a long‐term perspective to anticipate and plan for their occupational future (Savickas, 1997; Strauss, Griffin, & Parker, 2012). One concept that captures this focus toward the future is occupational future time perspective (OFTP). Based upon research in the lifespan developmental literature (Carstensen, Isaacowitz, & Charles, 1999; Cate & John, 2007), Zacher and Frese (2009) defined OFTP as individuals’ perceptions of their future in the employment context. They distinguished between two dimensions of OFTP (i.e., perceived remaining time and focus on opportunities) and showed that both were negatively related to employee age. The negative association between OFTP and age was replicated in several subsequent studies (e.g., Froehlich, Beausaert, & Segers, 2016). Moreover, empirical studies conducted over the past decade have demonstrated positive associations between OFTP and important work outcomes, including job satisfaction, work engagement, and work performance (Schmitt, Zacher, & de Lange, 2013; Weikamp & Göritz, 2016; Zacher, Heusner, Schmitz, Zwierzanska, & Frese, 2010).

1. مقدمه
بسیاری از کارکنان با توجه به تغییرات جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی انتظار دارند، می‌خواهند، یا مجبورند که به مدت طولانی‌تری- گاهی اوقات حتی فراتر از سن رایج بازنشستگی- کار کنند (Bal، Kooij & Rousseau، 2015؛ Truxillo، Cadiz، & Hammer، 2015). علاوه براین، به طور فزاینده‌ای از افراد انتظار می‌رود که برای مدیریت مشاغل خود، مسئولیت‌های بلند مدت را به عهده بگیرند (Gubler، Arnold & Coombs، 2014). تحقیقات نشان می‌دهند که فعال بودن و انطباق پذیری برای موفقیت حرفه‌ای اهمیت دارند (به عنوان مثال، Rudolph، Lavigne، Katz، & Zacher، 2017؛ Rudolph، Lavigne، & Zacher، 2017؛ Tornau & Frese، 2013). رفتارهای فعالانه و وفق پذیر مستلزم این هستند که کارکنان یک چشم انداز بلند مدت را برای پیش بینی و برنامه ریزی آینده شغلی خود اتخاذ کنند (Savickas، 1997؛ Strauss، Griffin & Parker، 2012). یک مفهوم که این تمرکز را به آینده سوق می‌دهد، چشم انداز زمانی آینده شغلی (OFTP) است. بر اساس تحقیق در ادبیات تکاملی طول عمر (Carstensen، Isaacowitz & Charles، 1999؛ Cate & John، 2007)، Zacher و Frese (2009) OFTP را به عنوان درک افراد از آینده خود در زمینه شغلی تعریف می‌کنند.

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

 


 

دیدگاهتان را بنویسید