مقاله ترجمه شده درباره تجزیه و تحلیل عملکرد یک سیستم آسانسور در طول اوج


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تجزیه و تحلیل عملکرد یک سیستم آسانسور در طول اوج


عنوان انگلیسی مقاله:

Performance analysis of an elevator system during up-peak


کلمات کلیدی مقاله:

سیستم آسانسور، تجزیه و تحلیل عملکرد، نظریه صف بندی، صف سرویس و خدمات حجیم


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

ریاضی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

ریاضی کاربردی و تحقیق در عملیات


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. تجزیه و تحلیل سیستم آسانسور

1. 2 شرح مدل

2. 2 تعدادمسافران در سیستم آسانسور

3. 2 زمان رفت و برگشت آسانسور

4. 2 زمان انتظار مسافر در لابی

5. 2 زمان حرکت مسافر

6. 2 مدت یا زمان سفر مسافر

3. مثالهای عددی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Nowadays, high-rise buildings are normally serviced by elevators, as the vertical traffic transport equipment. The parameters such as the elevator capacity and running speed must be confirmed during the building design. This requires that we analyze the elevator traffic reasonably [1,2]. Studies on elevator system in a high-rise building have been performed by [1–6]. The analysis of elevator traffic has mostly concentrated on up-peak, since it is the worst traffic situation from the elevator capacity point of view [7]. During up-peak, passengers arrive randomly at an entrance floor (lobby), and randomly choose one of the higher floors as their destination. The elevator moves from the lobby, up to all the destination floors of the passengers inside the elevator, stops when it arrives at the highest destination floor, and goes back to the lobby only when new passengers are present there.

1. مقدمه
امروزه، ساختمان های بلند و مرتفع معمولاً از آسانسور به عنوان تجهیزات حمل و نقل ترافیک عمودی استفاده می کنند. پارامترهایی نظیر ظرفیت آسانسور و سرعت حرکت بایستی در طول طراحی سازمان مورد تائید قرار بگیرد. این امر مستلزم آن است که ترافیک آسانسور را به شکلی مطلوب مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. مطالعات انجام شده در مورد سیستم آسانسور در ساختمانهای بلند، توسط مراجع [1-6] انجام شده است. تجزیه و تحلیل ترافیک آسانسور عمدتاً بر اوج تردد رو به بالا متمرکز می باشد، زیرا از دیدگاه ظرفیت آسانسور، بدترین موقعیت ترافیکی به حساب می آید. در طول این زمان، مسافران تصادفاً وارد طبقه ورودی شده (لابی) و تصادفاً یکی از طبقات بالاتر را به عنوان مقصدشان انتخاب می کنند. آسانسور از لابی حرکت کرده و به سمت همه طبقات مقصد مسافران داخل آسانسور رفته و به محض رسیدن به بالاترین طبقه مقصد متوقف شده و فقط زمانی به لابی برمی گردد که مسافران جدید، در آنجا حضور داشته باشند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید