مقاله ترجمه شده درباره اولویت های استراتژیک برای مدیریت زیرسطحی پایدار – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

آموزش حرفه ای متخصصین اقتصاد سبز آینده و اولویت های استراتژیک برای مدیریت زیرسطحی پایدار


عنوان انگلیسی مقاله:

Professional Training of Future Green Economy Specialists and Strategic Priorities for Sustainable Subsurface Management


کلمات کلیدی مقاله:

توسعه پایدار، اولویت های استراتژیک، مدیریت زیرسطحی پایدار، اقتصاد سبز، آموز ش و پرورش، آموزش ماژولی، مزیت تطبیقی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم اقتصادی و محیط زیست


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. جفت “اقتصاد سبز و آموزش وپروش” در مفهوم توسعه پایدار

2. 1. آماده سازی متخصص در بهره وری انرژی- چشم اندازها

2. 2. آماده سازی متخصصین برای اقتصاد سبز در آموزش وپرورش روسیه- وضعیت، روند و چشم اندازها

3. پیشبرد اقتصاد سبز – روش شناختی و تازگی روش کار

4. اولویت های استراتژیک و شاخص های مدیریت زیرسطحی پایدار زیست محیطی

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

On the brink of the third millennium humanity has been showing a special interest in the environment. This article provides definitions of the term “sustainable development” and explains how to achieve it by implementing the new development model known as “the green economy”; it also shows the role and place of education in the overall set of tools and mechanisms that assist in transitioning to the green economy principles. The authors substantiate the importance and necessity of preparing specialists for the green economy as the first step towards its implementation. They give an example of an interdisciplinary training module designed to prepare future specialists. This module can easily be integrated in the student’s individual training course. We describe the advantages and benefits of the suggested educational module.

چکیده

در آستانه هزاره سوم، بشریت علاقه ویژه ای به محیط زیست نشان داده است. این مقاله تعاریفی برای عبارت “توسعه پایدار” فراهم می سازد و چگونگی رسیدن به آن توسط اجرای مدل توسعه جدید که تحت عنوان “اقتصاد سبز” شناخته می شود را توضیح می دهد؛ همچنین نقش و جایگاه آموزش و پرورش در مجموعه کلی ابزار و مکانیزم هایی که به انتقال به اصول اقتصاد سبز کمک می کنند را نشان می دهد. نویسندگان به اهمیت و ضرورت آماده سازی متخصصین برای اقتصاد سبز به عنوان اولین گام بسمت اجرای آن می پردازند. آنان مثالی از یک ماژول آموزش بین رشته ای را ارائه می دهند که برای آماده سازی متخصصین آینده طراحی شده است. این ماژول می تواند به آسانی در دوره آموزش فردی دانش آموز جای داده شود. ما مزایا و مصلحت های ماژول آموزشی پیشنهادی را توصیف می کنیم.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید