مقاله ترجمه شده درباره مقایسه ویژگی های جذب سطحی نانوذرات منیزیم اکسید و نانوکامپوزیت روی اکسید-منیزیم اکسید – سال 2015

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: مطالعه مقایسه ویژگی های جذب سطحی نانوذرات منیزیم اکسید و نانوکامپوزیت روی اکسید-منیزیم اکسید برای حذف آنتی بیوتیک لینزولید...

مقاله ترجمه شده درباره روش شناسی برای مطالعه برهم کنش پلیمرها از طریق تصویربرداری رزونانس پلاسمون سطحی – سال 2015

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: روش شناسی برای مطالعه برهم کنش پلیمرها از طریق تصویربرداری رزونانس پلاسمون سطحی عنوان انگلیسی مقاله: Methodology to study...

مقاله ترجمه شده درباره تغییرات مزوپور نانوذرات مغناطیسی سیلیس توسط 3-aminopropyltriethoxysilane برای حذف (Cr(VI از محلول آبی – سال 2015

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: تغییرات مزوپور نانوذرات مغناطیسی سیلیس توسط 3-aminopropyltriethoxysilane برای حذف (Cr(VI از محلول آبی عنوان انگلیسی مقاله: Modification of mesoporous...