مقاله ترجمه شده درباره تاثیر کیفیت هیات مدیره و کمیته نامزدی بر ورشکستگی شرکت ‌های بزرگ – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تاثیر کیفیت هیات مدیره و کمیته نامزدی بر ورشکستگی شرکت ‌های بزرگ


عنوان انگلیسی مقاله:

The impact of board quality and nomination committee on corporate bankruptcy


کلمات کلیدی مقاله:

حاکمیت شرکتی، هیأت مدیره، نظریه نمایندگی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت استراتژیک، مدیریت اجرایی، مدیریت مالی و مدیریت کسب و کار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2. مروری بر منابع علمی و فرضیات

2.1 نظریه نمایندگی و وظیفه نظارت

2.2 نظریه وابستگی به منابع و پیش بینی کارکرد منابع

2.3 کمیته نامزدی، کیفیت هیأت مدیره و ورشکستگی شرکت

3.روش

3.1 نمونه آماری و گردآوری داده‌ها

3.2 متغیرها

4.نتایج

4.1 آمار توصیفی

4.2 تحلیل LOGIT چندمتغیره

5. بحث و نتیجه گیری

پیوست الف. توضیحات متغیرها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This paper examines the effects of board quality on the relationship between corporate bankruptcy and nomination committee effectiveness. We argue that the proportion of outside directors, a proxy of board quality, arguably captures the extent of board control and resources. Based on dataset from 1835 firm-year observations for 98 bankrupt and 269 non-bankrupt UK listed non-financial firms between 1994 and 2011 and using the agency and resource dependence theories, we predict and find that nomination committee effectiveness negatively affects corporate bankruptcy and that board quality mitigates the negative effects. The results lend support to the notion that firms benefit from board quality in terms of outside directors’ ability to monitor CEO on behalf of shareholders and also provide advice, counsel and legitimacy to the firm. This study extends the present research on corporate bankruptcy by providing evidence on the impact of board quality and nomination committee effectiveness on UK corporate bankruptcy.

چکیده

در این مقاله، اثرات کیفیت هیأت مدیره بر رابطه بین ورشکستگی شرکت‌های بزرگ و تأثیربخشی کمیته نامزدی بررسی می‌شود. استدلال ما این است که سهم مدیران غیرموظف در هیأت مدیره که نماینده کیفیت هیأت مدیره است، به شکلی منطقی سطح کنترل و منابع هیأت مدیره را نشان می‌دهد. براساس مجموعه داده‌ای از 1835 مشاهده شرکت – سال برای 98 شرکت غیرمالی ورشکسته و غیرورشکسته پذیرفته شده در بورس انگلیس بین سال‌های 1994 تا 2011 و با بهره گیری از نظریه نمایندگی و نظریه وابستگی به منابع، پیش بینی می‌کنیم و درمی یابیم که تأثیربخشی کمیته نامزدی بر ورشکستگی شرکت تأثیر منفی دارد و کیفیت هیأت مدیره این تأثیر منفی را می‌کاهد. نتایج این فرضیه را تأیید می‌کنند که شرکت‌ها از کیفیت هیأت مدیره از حیث توانایی مدیران غیرموظف، برای نظارت بر مدیر عامل به نمایندگی از سهامداران و نیز ارائه مشاوره، راهنمایی و مشروعیت بخشیدن به شرکت بهره می‌گیرند. این مطالعه، تحقیقات فعلی مرتبط با ورشکستگی شرکت‌های بزرگ را با ارائه شواهدی در مورد تأثیر کیفیت هیأت مدیره و تأثیربخشی کمیته نامزدی بر ورشکستگی شرکت‌های انگلیسی تعمیم می‌دهد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید