مقاله ترجمه شده درباره پروژه های حفاری جهت دار با استفاده از تجزیه و تحلیل درخت خطای فازی – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ارزیابی خطر کمی MINI، MIDI و MAXI Horizontal پروژه های حفاری جهت دار با استفاده از تجزیه و تحلیل درخت خطای فازی


عنوان انگلیسی مقاله:

The quantitative risk assessment of MINI, MIDI and MAXI Horizontal Directional Drilling Projects applying Fuzzy Fault Tree Analysis


کلمات کلیدی مقاله:

فن آوریHDD، ارزیابی خطر کیفی، ارزیابی خطر کمی، تجزیه و تحلیل درخت خطا، مجموعه های فازی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت، مهندسی نفت و مهندسی معدن


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت بحران، تونل و فضاهای زیر زمینی و مهندسی حفاری


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. روش پیشنهادی برای تحلیل ریسک پروژه های HDD

2.1 . مرحله 1: تعریف محدوده تجزیه و تحلیل

2.2. مرحله 2: جمع آوری اطلاعات در مورد پروژه های مختلف HDD و مشکلات بالقوه آنها

2.3 مرحله 3: شناسایی خطرات

2.4. مرحله 4: ساخت درخت گسل

2.5. مرحله 5: تجزیه و تحلیل منطقی (کیفی) درخت خطا

2.6 مرحله 6: ارزیابی خطر کمی با استفاده از حساب فازی

3. نمونه هایی از برنامه

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The risk level of the HDD project is a key parameter when assessing the project feasibility and making the project pricing. It is also a starting point for introducing the risk management strategy which aims to reduce the number of installation failures and their negative consequences. The objective of this work was to develop a new mathematical model for the qualitative and quantitative risk assessment of HDD projects of various sizes (MINI, MIDI and MAXI), which allows to consider the installation specificity (the optional possibility of applying various tools and machines). The risk assessment was carried out applying the Fuzzy Fault Tree Analysis. The unwanted events were divided into 4 classes: problems with the ground, machines, environment and management. Applying the fuzzy set theory in the proposed model made it possible to decrease the uncertainty, the lack of precision and the difficulties with gaining the crisp values of the basic events probability, which occur in the conventional Fault Tree Analysis. The practical application of the proposed model for the MINI, MIDI and MAXI HDD projects was shown on four examples.

چکیده

سطح خطر پروژه HDD یک پارامتر کلیدی در ارزیابی امکان سنجی پروژه و ایجاد قیمت گذاری پروژه می باشد. همچنین نقطه شروعی برای معرفی استراتژی مدیریت خطر است که هدف آن کاهش تعداد ناتوانی های نصب و پیامدهای منفی آن است. هدف از این کار توسعه یک مدل ریاضی جدید برای ارزیابی کیفی و کمی ریسک یا خطر پروژه های HDD مختلف (MINI، MIDI و MAXI) است که اجازه می دهد تا مشخصات خاص نصب (امکان اختیاری استفاده از ابزار و ماشین های مختلف ) مورد توجه قرار گیرد. ارزیابی خطر با استفاده از تجزیه و تحلیل درخت خطا یا اشتباه فازی انجام شد. حوادث ناخواسته به 4 دسته تقسیم شدند که شامل موارد زیر است: مشکلات مربوط به زمین، ماشین آلات، محیط زیست و مدیریت. با استفاده از تئوری مجموعه فازی موجود در مدل پیشنهادی، امکان کاهش عدم اطمینان، عدم دقت و دشواری با به دست آوردن مقادیر واضح احتمال وقایع اولیه، که در تجزیه و تحلیل درخت معمولی رخ می دهد، امکان پذیر است. کاربرد عملی مدل پیشنهادی برای پروژه های MINI، MIDI و MAXI HDD در چهار نمونه نشان داده شده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید