مقاله ترجمه شده درباره روش شناسی تصمیم سازی گروهی مبتنی بر فاصله برای پشتبیانی از تصمیم اضطراری چند شاخصی چند نفری – سال 2011


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

روش شناسی تصمیم سازی گروهی مبتنی بر فاصله برای پشتبیانی از تصمیم اضطراری چند شاخصی چند نفری


عنوان انگلیسی مقاله:

A distance-based group decision-making methodology for multi-person multi-criteria emergency decision support


کلمات کلیدی مقاله:

 تصمیم گیری چند معیاره، تصمیم گیری گروهی، توافق گروهی، مدیریت بحران، پشتیبانی تصمیمی اضطراری


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت استراتژیک، مدیریت فناوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته و تحقیق در عملیات


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2- تدوین روش شناسی تصمیم سازی گروهی چند شاخصی مبتنی بر فاصله

2.1 چارچوب کلی برای روش شناسی تصمیم سازی گروهی چند شاخصی مبتنی بر فاصله

2.2 شناسایی تصمیم گیرندگان گروهی در محیط تصمیم سازی گروهی

2.3 اجرای پروسه استاندارد MCDM

2.3.1 روش ضریب تغییر برای تعیین وزن معیارها

2.3.2 روش مبتنی بر انتروپی برای تعیین وزن معیارها

2.3.3 روش مبتنی بر فاصله برای تعیین وزن معیارها

3- تحلیل آزمایشی

4- 3.1 مثال عددی توصیفی

5- 3.2 شبیه سازی تصمیم اضطراری عملی برای مدیریت اضطرار ریزش شیمایی

6- ملاحظات نهایی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Unconventional emergency events, such as earthquakes and hurricanes, often lead to unexpected catastrophic consequences [5]. When such devastating incidents occur, emergency planning and management play a crucial role in reduction and mitigation of their effects. In the emergency planning and management, there are a great many emergency decision-making problems that need to be solved, to handle effects of the destructive events. Usually, an emergency decision has the following two distinct features. First, an emergency decision must often be made in a short period of time using partial or incomplete information, especially in the early stages of the disaster occurrence. Accordingly emergence group decision-making (GDM) is an intractable task, particularly when handling some unconventional high impact emergency events. Second, these decisions may have potentially serious outcomes. In many situations, a wrong decision could result in deadly consequences [13]. In view of the unique characteristics of emergency decisions, using group decision support systems (GDSS) [6,8,9] to handle emergency decision problems could be extremely valuable.

1- مقدمه
رویداد های اضطراری غیر متعارف نظیر زلزله ها و گردباد ها اغلب به عواقب فاجعه بار غیر منتظره ختم می شوند . زمانی که چنین حادثه های ویرانگری رخ می دهند ، برنامه ریزی اضطراری و مدیریت دارای نقش حیاتی در کاهش و کم کردن تاثیرات این حوادث ایفاء می کنند . در برنامه ریزی و مدیریت اضطراری ، در آنجا مشکلت تصمیم سازی بزرگی وجود دارند که بایستی حل شوند تا تاثیرات رویداد های ویرانگر را اداره نمایند . معمولا ، یک تصمیم اضطراری دارای دو ویژگی می باشد . اولا ، یک تصمیم اضطراری بایستی اغلب در دوره کوتاه با استفاده از اطلاعات جزیی یا ناقص بویژه در در مراحل اولیه رخداد حادثه گرفته شود . بنابراین تصمیم سازی گروه اضطرار یک وظیفه قابل ردیابی بویژه در زمانی می باشد که بعضی از رویداد های اضطراری با تاثیر عظیم غیرمتعارف را اداره می کند . ثانیا این تصمیمات ممکن است به طور بالقوه دارای نتایج جدی باشند . یک تصمیم اشتباه در بعضی موقعیت ها ممکن است به طور بالقوه دارای نتایج جدی باشد . نظر به مشخصه های منحصر به فرد تصمیمات اضطراری ، استفاده از سیستم های پشتیبانی تصمیم گروهی برای پرداختن به مشکلات تصمیم اضطراری می توانست بی نهایت ارزشمند باشد .


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید