مقاله ترجمه شده درباره یک بررسی از عوامل کلیدی موفقیت برای پیاده سازی مدیریت دانش استراتژیک – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

یک بررسی از عوامل کلیدی موفقیت برای پیاده سازی مدیریت دانش استراتژیک: ارائه برنامه های کاربردی برای بخش خدمات


عنوان انگلیسی مقاله:

A survey of Critical Success Factors for Strategic Knowledge Management implementation: applications for Service Sector


کلمات کلیدی مقاله:

مدیریت دانش استراتژیک، عوامل کلیدی موفقیت، بخش خدمات


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت استراتژیک و مدیریت دانش


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

پیش زمینه نظری

روش شناسی و طرح

مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Knowledge has been recognized as an important source of competitive advantage and value creation (King and Zeithalm, 2003; Massa and Testa, 2009), as an indispensable ingredient for the development of dynamic core competencies and, more generally, as a determinant factor for firms with global ambitions. Moreover, knowledge that firms acquire is a dynamic resource that needs to be nourished and managed carefully. An increasing range of disciplines has drawn attention both to the significance of knowledge and its various codified and explicit forms in terms of business success (Shaw and Williams, 2009). It is worth underlining that the concepts of knowledge and information tend to be used interchangeably throughout the literature and praxis (Kakabadse et al., 2001; Ritcher and Niewiem, 2009). Knowledge management must encompass people, process, technology and culture.

مقدمه
دانش به عنوان یک منبع مهم کسب مزیت رقابتی و ایجاد ارزش ( کینگ و زیتالم 2003 ، ماسا و تستا 2009). و به عنوان یک عنصر ضروری برای توسعه هسته پویای شایستگی ها و به طور کلی عاملی تعیین کننده برای شرکت هایی با جاه طلبی جهانی مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این ، دانشی که شرکت کسب می کند یک منبع پویایی است که نیاز به تغذیه و دقت در مدیریت آن ضروری خواهد بود.
طیف وسیعی از رشته ها به اهمیت دانش و اشکال مختلف آن و اشکال صریح آن در زمینه کسب و کار توجه کرده اند ( شاو و یلیامز 2009). به این ارزش نیز باید تاکید کرد که مفاهیم دانش و اطلاعات به صورت گسترده ای در گزارشات پراکسیس ( کاکابادسه و همکاران 2001 ، ریچر و نیویم 2009 ) به جای یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته اند. مدیریت دانش باید افراد ، فرآیند ها ، فناوری و فرهنگ را در بر بگیرد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید