مقاله ترجمه شده درباره بکارگیری حساسیت توان فعال برای تغییرات فرکانس و ولتاژ روی ریختن بار – سال 2010


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

بکارگیری حساسیت توان فعال برای تغییرات فرکانس و ولتاژ روی ریختن بار


عنوان انگلیسی مقاله:

Application of active power sensitivity to frequency and voltage variations on load shedding


کلمات کلیدی مقاله:

تخمین فرکانس، ریختن بار، نرخ تغییر فرکانس، نرخ تغییر ولتاژ


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی برق


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

برق قدرت، سیستم های قدرت و مهندسی الکترونیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. تکنیک های اندازه گیری فرکانس و ولتاژ

3. حساسیت توان فعال برای تغییرات فرکانس و ولتاژ

4. تست کاربرد پیشنهادی

5. نتیجه گیری

ضمیمه الف. لیست نمادها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Present day power systems transfer large amounts of energy over an extensive area and are being operated closer to the stability limit, thereby making them more vulnerable to disturbances. There are some areas rich in generation and some areas rich in load in these stresses systems, but their interconnection may be weak due to bottlenecks on the transmission network. Also generation reserves are minimal and reactive power is often in short supply where it is needed. A triggering event like a fault on an important facility can lead to a wide area disturbance and subsequently certain quantities such as voltage, frequency and power flows may leave the secure range. Load shedding is one of the most effective measures for averting a power system blackout. When the power system is approaching a catastrophic failure, shedding some amount of load at certain locations relieves the overload on the system, limits the extent of the disturbance and helps in retaining power supply to the important loads. The main objectives of this paper are: (i) to test the application of frequency variation to estimate the generation/load imbalance; (ii) to test the application of voltage variation in identifying appropriate locations for load shedding.

1. مقدمه
سیستم‌های قدرت امروزی، مقادیر زیادی از انرژی را روی یک حوزه گسترده انتقال می‌دهند و نزدیکتر به حد پایداری‌ای می‌باشند که بموجب آن آنها آسیب پذیرتر به اختلال‌ها می‌شوند. برخی مناطق غنی در تولید و برخی مناطق غنی در بار در این سیستم‌های تنشی وجود دارند اما اتصال داخلی آن‌ها می‌تواند بواسطه گلوگاه‌ها روی شبکه انتقال ضعیف باشد. همچنین ذخایر تولید مینیمم هستند و توان واکنشی اغلب در تغذیه کم در جای مورد نیاز می‌باشد. یک رویداد راه اندازی همانند نقصی روی تاسیسات مهم، می‌تواند منجر به اختلال محدوده گسترده شود و نتیجتاً کمیت‌های معینی همانند ولتاژ، فرکانس و جریان‌های توان ممکن است از محدوده امن خارج شوند. ریختن بار، یکی از موثرترین سنجش‌ها برای دفع کردن خاموشی سیستم قدرت می‌باشد. وقتی سیستم قدرت، به یک نقص فاجعه بار نزدیک می‌شود ریختن قدری از بار در مکان‌های معین، بار اضافی را در سیستم رها می‌سازد؛ وسعت اختلال‌ها را محدود می‌سازد و به ابقای تغذیه قدرت برای بارهای مهم کمک می‌کند. اهداف اصلی این مقاله بدین صورت هستند: (الف) برای آزمودن کاربرد تغییرات ولتاژ در شناسایی مکان‌های مناسب برای ریختن بار.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید