ترجمه مقاله الگوریتم بهینه سازی ترکیبی برای برآورد پارامتر موتورهای القایی چند فازی با اعتبارسنجی تجربی – سال 2021

  مشخصات مقاله:     عنوان فارسی مقاله: الگوریتم بهینه سازی ترکیبی برای برآورد پارامتر موتورهای القایی چند فازی با اعتبارسنجی تجربی عنوان انگلیسی...