مقاله ترجمه شده درباره ایجاد کار تیمی با عملکرد بالا در سازمان ها – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ایجاد کار تیمی با عملکرد بالا در سازمان ها


عنوان انگلیسی مقاله:

Creating high performance teamwork in organizations


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و روانشناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت منابع انسانی و روانشناسی صنعتی و سازمانی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

۱. مقدمه

۲. کار تیمی با عملکرد بالا

۲.۱. تعریف انجام شده

۲.۲. چالش ها

۲.۳. پیچیدگی کار

۲.۴. گرایش های صنعت

۳. بهره‌ برداری از پتانسیل کامل تیم‌ ها

۳.۱. کار در میان مرزهای تیمی

۳.۲. ساخت فرایند ها و حالات تیمی موثر

۳.۳. مدیریت مسایل توسعه تیمی

۳.۴. اهرم بندی سرمایه انسانی

۴. مسائل مفهومی در پژوهش تیم ها

۴.۱. پیشروی

۴.۲. واقعیت مبنی بر این که تیم‌ ها در سیستم‌ های چند تیمی جای گرفته‌ اند

۴.۳. واقعیت شبکه های اجتماعی داخل و خارج از تیم

۴.۴. واقعیت مبنی بر این که ساختارها به عنوان یک سیستم به جای جداسازی رخ می‌ دهند

۴.۵. واقعیت مبنی بر این که کار تیمی پویا است — در طول زمان ظهور پیدا می کند

۴.۶. واقعیت مبنی بر اینکه امنیت روانی برای کار تیمی حائز اهمیت است

۴.۷. واقعیت مبنی بر اینکه تیم ها باید نهادهای اجتماعی انطباقی و خود تعدیل یافته باشند

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

When we set out to create this special issue, we had one goal in mind: To meaningfully move forward the science and practice of high performance teamwork. Why does this matter? The adoption of teams continues to increase in almost every domain of modern work life (Cross, Rebele, & Grant, 2016). Problems facing the world and organizations are so complex that collaboration among individuals with common objectives is fundamental (Salas, Shuffler, Thayer, Bedwell, & Lazzara, 2015). We know that teamwork matters, as effective teamwork is related to innovation, safety, fewer errors, and saving lives (e.g., Hughes et al., 2016; Hülsheger, Anderson, & Salgado, 2009). Yet, high performance teamwork is difficult to achieve and most teams fail to reach their full potential (and many fail dismally; Hackman, 1998). This lost potential manifests itself by inhibiting with a variety of key teamwork metrics, such as low engagement, innovation, scientific advancement, productivity, quality, competitiveness, and so on. In this special issue, we sought to advance current knowledge of team effectiveness, produce fruitful research agendas for future empirical studies, and provide useful implications for practitioners challenged with teamwork issues.

۱. مقدمه
هنگامی که ما برای ایجاد این موضوع خاص طرح ریزی نمودیم، یک هدف در ذهن داشتیم: پیشبرد معنادار دانش و عمل کار تیمی با عملکرد بالا. چرا این موضوع اهمیت دارد؟ اتخاذ تیم ها تقریبا در هر حوزه از زندگی کاری مدرن، افزایش مداوم دارد (کراس، ريبيل، و گرانت، ۲۰۱۶). مشکلات موجود در جهان و سازمان ‌ها چنان پیچیده هستند که همکاری میان افراد با اهداف مشترک، امری اساسی می باشد (سالاس، شافلر، ثاير، بدول، و لازارا، ۲۰۱۵). ما می دانیم که کار تیمی اهمیت دارد، زیرا کار تیمی موثر مربوط به نوآوری، ایمنی، خطاهای کمتر و نجات جان است (به عنوان مثال، هيوز و دیگران، ۲۰۱۶؛ هولشيگر، أندرسون، و سالگادو، ۲۰۰۹). با این حال، دستیابی به کار تیمی با عملکرد بالا دشوار است و بیشتر تیم‌ ها نمی‌ توانند به پتانسیل کامل خود برسند (و بسیاری از آنها به طور اندوه آوری ناکام می مانند؛ هاکمن، ۱۹۹۸). این پتانسیل از دست رفته، خود را با مهار برخی انواع معیارهای کلیدی کار تیمی، مانند تعامل پایین، نوآوری، پیشرفت علمی، بهره‌ وری، کیفیت، رقابت و غیره نشان می ‌دهد. در این مساله خاص، ما بدنبال پیشرفت دانش فعلی اثربخشی تیمی هستیم، برنامه‌ های تحقیقاتی پرثمر را برای مطالعات تجربی آینده ایجاد می ‌کنیم، و مفاهیم مفیدی را برای کارورزان به چالش کشیده با مسایل کار تیمی فراهم می نماییم.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید