مقاله ترجمه شده درباره رفتار برنامه ریزی شده دلیل حضور نوجوانان در محیط های مجازی – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

آیا نظریه مفهوم سازی زمینه ای رفتار برنامه ریزی شده دلیل حضور نوجوانان در محیط های مجازی را توضیح می دهد؟


عنوان انگلیسی مقاله:

Does a contextualized theory of planned behavior explain why teenagers stay in virtual worlds?


کلمات کلیدی مقاله:

 محیط های مجازی، استفاده مداوم، نظریه تفکیک شده رفتار برنامه ریزی شده، سرویس آنلاین، نوجوان


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم اجتماعی، مهندسی فناوری اطلاعات و علوم ارتباطات اجتماعی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

پژوهشگری اجتماعی، اینترنت و شبکه های گسترده، روابط عمومی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. پیشینه پژوهش

3. مدل وفرضيات پژوهش

5. بحث و نتیجه گیری

1.5. دستاوردهای نظری

2.5. دستاوردهای عملی

3.5. محدودیت ها و مسیر پژوهش های بیشتر


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Academics and business practitioners are intrigued by the factors that foster continued user engagement in virtual worlds (VWs). It is unclear how, and to what extent, existing theories can explain their continued use. As young people constitute the majority of VW users, understanding the reasons for their continued use intentions is important. Taking the distinctive features of VW services into account, such as the visibility of users’ actions to other users, we contextualize the Theory of Planned Behavior and investigate the role of teenagers’ attitudes, social influences and perceived behavioral control as the determinants of their continued intention to use VW.We then apply a set of constructs from prior Information Systems (IS) literature to decompose these constructs. By analyzing primary data collected from 923 users of Habbo Hotel, a leading virtual world for teenagers, this study confirms the role of users’ intrinsic motivation, interpersonal influence and self-efficacy as key constituents of sustained user engagement in VWs. In addition, we demonstrate that decomposing these three established constructs can capture many of the key contextual characteristics of VWs. The study contributes to the literature by showing that IS theories and constructs are appropriate for the VW setting and teenage users.

چکیده

عواملی که موجب تداوم حضور کاربر در محیط های مجازی (VW ها) می شوند پژوهشگران و فعالان تجاری را کنجکاو کرده است. مشخص نیست که نظریات موجود چگونه و تا چه میزان می توانند استفاده کاربران از این محیط ها را توضیح بدهند. از آنجایی که بخش عمده کاربران محیط های مجازی را جوانان تشکیل می دهند شناخت دلایل قصد تداوم استفاده آن ها حائز اهمیت است. با در نظر گرفتن ویژگی های مختلف سرویس های محیط های مجازی نظیر قابلیت مشاهده اقدامات کاربران برای سایر کاربران، نظریه رفتار برنامه ریزی شده را در این زمینه به کار می گیریم و نقش نگرش نوجوانان، آثار اجتماعی و کنترل رفتاری ادراک شده را به عنوان عوامل تعیین کننده تداوم استفاده آن ها از محیط های مجازی بررسی می کنیم. سپس برای تفکیک این متغیرها مجموعه ای از متغیرهای برگرفته از منابع قبلی سیستم های اطلاعاتی (IS) را به کار می گیریم. این مطالعه با تحلیل داده های اولیه جمع آوری شده از 923 کاربر هتلهابو (یکی از محیط های مجازی برتر مورد استفاده نوجوانان) نقش انگیزه درونی کاربران، تأثیر بین فردی و خودکارآمدی را به عنوان عوامل اصلی تشکیل دهنده حضور مداوم کاربر در محیط های مجازی تأیید می کند. علاوه بر این، نشان می دهیم که تفکیک این سه متغیر تعیین شده می تواند بسیاری از مشخصات زمینه ای مهم محیط های مجازی را اندازه گیری کنند. این مطالعه با اثبات این موضوع که نظریات و مفاهیمIS برای محیط های مجازی و کاربران نوجوان مناسب هستند به منابع موجود کمک می کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید