قرار گرفتن در معرض آلاینده های هوای داخل ساختمان در حین فعالیت فیزیکی در مراکز تناسب اندام


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

قرار گرفتن در معرض آلاینده های هوای داخل ساختمان در حین فعالیت فیزیکی در مراکز تناسب اندام


عنوان انگلیسی مقاله:

Exposure to indoor air pollutants during physical activity in fitness centers


کلمات کلیدی مقاله:

مراکز تناسب اندام، کیفیت هوای داخل ساختمان، در معرض قرار گیری، آلاینده های شیمیایی، فعالیت فیزیکی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

محیط زیست


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مهندسی بهداشت محیط، آلودگی هوا و آلودگی محیط زیست


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2- روش مطالعه

1-2 ارزیابی کیفیت هوای داخل ساختمان در یازده مرکز تناسب اندام

2-2 ارزیابی کیفیت هوای داخل ساختمان در 3 مرکز تناسب اندام منتخب

1-2-2 ارزیابی های مستمر گازها

2-2-2 نمونه برداری و ارزیابی ذرات

3-2-2 ترکیب عنصری PM10

4-2-2 رسوب نانوذرات

3.نتایج و توضیحات

1-3 بخش 1: کیفیت هوای داخل ساختمان در 11 مرکز تناسب اندام


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

According to the World Health Organization, physical inactivity was identified as the fourth greatest risk factor for mortality, accounting for 3.2 million deaths per year in the world [1]. Physical activity is an important factor for life quality and frequent practice of exercise, like walking or bicycling, presents great benefits for health [2]. A clean environment is also essential for human health and well-being. In Europe, the environmental aspect with most concern on human health is related to indoor and outdoor air pollution [3,4]. Considering these two aspects and in order to potentiate the benefits of physical activity, people who live in urban areas choose less polluted outdoor spots or fitness centers to avoid air pollution. In fact, athletes and the common individual can be at risk when they are practicing exercise in polluted environments due the fact that 1) the increase in the minute ventilation increases proportionally the quantity of inhaled pollutants; 2) most of the air is inhaled through the mouth, bypassing the normal nasal mechanisms for filtration of large particles and 3) the increased airflow velocity carries gaseous pollutants deeper into the respiratory tract [5].

1- مقدمه
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، عدم فعالیت بدنی به عنوان چهارمین عامل مهم ایجاد خطر مرگ و میر شناخته شد، که مسئول 3.2 میلیون مرگ در سال در جهان است [1]. فعالیت بدنی یک عامل مهم در ارتباط با کیفیت زندگی است و تمرین مکرر ورزش، مانند پیاده روی یا دوچرخه سواری، مزایای بسیاری برای سلامتی به همراه دارد [2]. یک محیط تمیز نیز برای سلامت و رفاه انسان ضروری است. در اروپا، جنبه های زیست محیطی با بیشترین تمرکز بر سلامت انسان به آلودگی هوای محیط داخلی و خارجی مربوط می شوند [3،4]. با درنظر گرفتن این دو جنبه و به منظور افزایش مزایای فعالیت بدنی، افرادی که در نواحی شهری زندگی میکنند، نقاطی در فضای باز با کمترین آلودگی و یا مراکز تناسب اندام را برای جلوگیری از آلودگی هوا انتخاب می کنند. در واقع، ورزشکاران و افراد عادی زمانی که در محیط های آلوده تمرین ورزش انجام میدهند می توانند در معرض خطر قرار گیرند به دلیل این واقعیت که 1) افزایش در تهویه دقیقه ای به نسبت مقدار آلاینده های استنشاقی را افزایش می دهد؛ 2) بیشتر هوا از طریق دهان استنشاق می شود که باعث دور زدن مکانیزم طبیعی بینی برای فیلتر کردن ذرات بزرگ می گردد و 3) افزایش سرعت جریان هوا آلاینده های گازی را عمیق تر به دستگاه تنفسی وارد میکند [5].


دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید