مقاله ترجمه شده درباره فرهنگ و توسعه سازمانی – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

فرهنگ و توسعه سازمانی: آزمودن مسیر ساختاری عوامل موثر بر عملکرد کاری کارکنان در یک سازمان


عنوان انگلیسی مقاله:

Organizational culture and development: Testing the structural path of factors affecting employees’ work performance in an organization


کلمات کلیدی مقاله:

آموزش، روش شناسی، اثربخشی آموزش، کسب مهارت های نرم افزاری، عملکرد کار، یادگیری زمان-فضا


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت منابع انسانی، مدیریت کسب و کار و مدیریت استراتژیک منابع انسانی، منابع انسانی و روابط کار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

هدف از مطالعه

بررسی ادبیات موجود

چارچوب نظری

روش

نمونه برداری

ابزارها

روند انتشار و جمع آوری داده ها

نتایج

ویژگی پاسخ دهندگان

ارزیابی برازش مدل

تجزیه و تحلیل داده: اعتبارسنجی معادلات ساختاری مدل از مدل های ارائه شده و مقایسه این ها

مدل مفروض شده

H1: تاثیر مثبت اثربخشی مربیان (TE) بر مهارت های نرم کارکنان (SS)

H2: تاثیر مستقیم مهارت های نرم (SS) بر عملکرد کاری کارکنان (WP)

H3: تاثیر مثبت روش آموزش (TM) بر کسب مهارت های نرم (SS) کارکنان

نتیجه گیری

محدودیت

مفاهیم مطالعه

Iمفاهیم نظری

II پیامدهای روش

III مفاهیم در فرهنگ و زمینه توسعه سازمانی

IV مفاهیم برای تحقیقات آینده


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

One of the major challenges for leaders and administrators is the issue of managing human resources for achieving the company specified goals. Hence, an individual leader or administrator cannot solely implement institutional responsibilities and reach the desired outcomes without the cooperation of other human beings. Working with people in an organization is an imperative for a leader or administrator. As a result, leadership requires specialized skills, which could aid and enhance interpersonal relationships with other people. In order to achieve skills like interpersonal relationship among employees in organization, it is important to have an avenue for leadership and soft skills traits to be inculcated in the potential leader of any community. In line with this idea, the Malaysian government is making tireless efforts to imbibe soft skills and leadership traits in its stakeholders for national growth and development. The present write-up aims to highlight the efforts of the government in imbibing these leadership and soft skills, as well as identify the leadership and soft skills required for building the Malaysian nation

1- مقدمه
یکی از چالش های عمده برای رهبران و مدیران، مسأله مدیریت منابع انسانی برای دستیابی به اهداف خاص شرکت است. از این رو، یک رهبر یا مدیر صرفا قادر نیست که مسئولیت های سازمانی را به تنهایی اجرا نماید و به نتایج مورد نظر بدون همکاری دیگر انسان ها نیز دست یابد. کارکردن با مردم در یک سازمان یک امر ضروری برای یک رهبر یا مدیر است. در نتیجه، رهبری نیازمند مهارت های تخصصی است که بتواند باعث افزایش و بهبود روابط بین فردی با افراد دیگر شود. به منظور دستیابی به مهارت هایی مانند روابط بین فردی در میان کارکنان یک سازمان، بهتر است که رهبری یک مسیر مشخصی داشته و صفات مهارت های نرم نیز به صورت بالقوه در رهبر هر جامعه القا شود. در راستای این ایده، دولت مالزی تلاش های خستگی ناپذیری برای جذب مهارت های نرم و صفات رهبری در سهامداران خود انجام داده است که اینکار موجب رشد و توسعه ملی می شود. هدف از این نوشتار، برجسته کردن تلاش های دولت در جذب این مهارت های رهبری و نرم و همچنین شناسایی مهارت های رهبری و نرم مورد نیاز برای ساختن کشور مالزی است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید