تزریق بسته های گلبول قرمز بعد از جراحی: آیا ما به بیماران بیش از حد تزریق می کنیم؟


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تزریق بسته های گلبول قرمز بعد از جراحی: آیا ما به بیماران بیش از حد تزریق می کنیم؟


عنوان انگلیسی مقاله:

Packed red blood cell transfusion after surgery: are we overtranfusing our patients?


کلمات کلیدی مقاله:

انتقال خون، ماشه، هدف، عواقب، انتقالی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

پزشکی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

هماتولوژی (خون شناسی)


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

روش ها

انتخاب بیمار

داده های تزریق

عوارض بعد از عمل جراحی

تحلیل آماری

نتایج

مشخصه های خط مبنا

راه اندازی تزریق و واحدهای تزریق شده

هدف تزریق

تزریق بیش از حد و نتایج حاصل از عمل جراحی

تفاوت بر حسب جراح

واحد های ذخیره شده بالقوه

نظرات


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Transfusion data

Transfusion data and Hb levels were obtained from IMPACT online (Haemonetics Corp., Braintree, Massachusetts), a prospective, audited, commercial blood management intelligence portal. Nadir Hb was used to define the transfusion trigger, whereas the final Hb measured, before discharge was used to represent the transfusion target. Hb trigger less than 8.0 g/dL and target less than 9.0 g/dL were considered appropriate based cutoff values established by prospective clinical trial data.8–10,17 For the purposes of the current analyses, a discharge Hb R9.0 g/dL was considered an ‘‘overtransfusion’’ as it exceeds the established recommended target for transfusion based on multiple randomized controlled trials.8–10,17

داده های تزریق
داده های تزریق و سطوح هموگلوبین از IMPACT online (Haemonetics Corp., Braintree, Massachusetts) به دست آمده است که یک پورتال مدیریت خون هوشمند آینده نگر، حسابرسی شده و تجاری است. هموگلوبین حضیض برای تعریف مقدار راه اندازی تزریق استفاده شد، در صورتی که مقدار هموگلوبین نهایی اندازه گیری شده قبل از تخلیه برای نمایش هدف تزریق استفاده شد. مقدار راه اندازی هموگلوبین کمتر از 8.0 g/dL و هدف کمتر از 9.0 g/dL بنابر مقادیر قطع تولید شده توسط داده های آزمایش بالینی آینده نگر در نظر گرفته شده است.10-8،17 به منظور تحلیل حاضر، یک هموگلوبین تخلیه 9.0 g/dL از آنجایی که هدف توصیه شده تزریق را بر اساس آزمایشهای کنترل شده تصادفی پشت سر می گذارد به عنوان تزریق بیش از حد در نظر گرفته می شود. 10-8، 17

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله


 

دیدگاهتان را بنویسید