اصول اخلاقی و کارآفرینی

مقاله ترجمه شده درباره سیستم مانیتورینگ بیمار بر اساس اینترنت اشیا – سال 2016

یک آنالیز شبیه سازی راه اندازی بخش و تصمیمات جمع آوری سفارش برای یک سیستم تولید انعطاف پذیر – سال 2016

معیارهای انتخاب رویکردهای متن کاوی – سال 2015