مقاله ترجمه شده درباره شبیه سازی انتشار پتانسیل عمل در گیاهان – سال 2011


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

شبیه سازی انتشار پتانسیل عمل در گیاهان


عنوان انگلیسی مقاله:

Simulation of action potential propagation in plants


کلمات کلیدی مقاله:

cپتانسیل عمل، گیاهان، مدل ریاضی، هدایت الکتریکی سلول به سلول، HÜ-ATPase


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زیست شناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

علوم گیاهی و علوم سلولی و مولکولی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2. مدل

2.1 مدل ایجاد پتانسیل عمل

2.2. مدل انتشار پتانسیل عمل

2.3. شبیه سازی سرمای تدریجی

2.4. حل عددی معادلات مدل

3. نتایج و بحث

3.1 تاثیر هدایت الکتریکی سلول به سلول و فعالیت غشای پلاسمایی بر پتانسیل غشایی بدون تحریک

3.2 شبیه سازی انتشار سیگنال الکتریکی فعال و غیر فعال

3.3. تاثیر هدایت الکتریکی سلول به سلول و فعالیت غشای پلاسمایی بر انتشار فعال سیگنال الکتریکی

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Action potential (AP) generation and propagation are considered to be one of the primary responses of a plant upon the actions of various environmental factors. AP induces a number of changes in physiological processes such as photosynthesis, respiration, phloem transport, gene expression and others (Fromm and Spanswick, 1993; Fromm and Bauer, 1994; Stankovic and Davies, 1996; Stankovic et al., 1998; Bulychev et al., 2004; Fromm and Lautner, 2007; Krupenina and Bulychev, 2007; Pyatygin et al., 2008; Grams et al., 2009). However, the way of electrical signal transformation into functional responses is still unclear. The understanding of AP generation and propagation mechanisms can facilitate the solution of this problem. According to the current concept, the generation of AP is associated with passive fluxes of Ca2þ, Cland Kþ (Fromm and Spanswick, 1993; Fromm and Bauer, 1994; Samejima and Sibaoka, 1982; Opritov and Retivin, 1982; Felle and Zimmermann, 2007). Reversible inactivation of the Hþ-ATPase also possibly participates in the higher plant AP generation (Opritov et al., 2002; Vodeneev et al., 2006) like an electrical response in alga Acetabularia (Gradmann, 1976; Mummert and Gradmann, 1991).

مقدمه
ایجاد و انتشار پتانسیل عمل (AP) یکی از اولین و اکنشهای گیاه در برایر محرکهای مختلف محیطی است. AP تغییراتی را در فرایندهای فیزیولوژیکی مانند فتوسنتز، تنفس، انتقال آوندی، بیان ژن و غیره ایجاد می کند (Fromm and Spanswick,1993; Fromm and Bauer, 1994; Stankovic and Davies, 1996;Stankovic et al., 1998; ulychev et al., 2004; Fromm and Lautner,2007; Krupenina and Bulychev, 2007; Pyatygin et al., 2008; rams et al., 2009).
با این وجود، روش انتقال سیگنال الکتریکی به پاسخهای عملی هنوز هم ناشناخته است. درک مکانیزمهای تولید و انتشار AP می تواند موجب سهولت در حل این مشکل شود.
بر اساس مفهوم فعلی، تولید AP با جریانهای فعال ca2+، cl- و K+ در ارتباط است (Fromm and Spanswick, 1993; Fromm and Bauer, 1994; Samejima and Sibaoka, 1982; Opritov and Retivin, 1982; Felle and Zimmermann,2007). غیر فعال شدن برگشت پذیر H+-ATPase نیز احتمالاً در تولید AP درگیاه عالی (Opritov et al.,2002; Vodeneev et al., 2006) مانند یک واکنش الکتریکی در جلبک Acetabularia (Gradmann, 1976; Mummert and Gradmann,1991) شرکت می کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید