مقاله ترجمه شده درباره ژنومیک تک سلولی: سنگ بنایی برای اکتشافات آینده ایمونولوژی – سال 2018


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ژنومیک تک سلولی: سنگ بنایی برای اکتشافات آینده ایمونولوژی


عنوان انگلیسی مقاله:

Single-Cell Genomics: A Stepping Stone for Future Immunology Discoveries


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زیست شناسی و پزشکی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

ژنتیک، علوم سلولی و مولکولی و ایمنی شناسی پزشکی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

کاربرد توالی یابی RNA تک سلولی در ایمونولوژی

درس های یادگرفته شده تا به اینجا

دسته بندی رونوشتی: از نمونه گیری بدون جهت گیری تا انواع سلول های مرتبط

استفاده از توانایی ژنومیک تک سلول در مطالعات ایمونولوژی

چالش ها و پیشرفت های پیش رو

ایمنی شناسی ترجمه ای

تشکر و قدر دانی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

The immune system is a complex network composed of various interacting cell types and functional states (Figure 1). It is one of the most dynamic and plastic systems in the human body, present in nearly every tissue of the organism, and involved in a wide range of homeostatic activities—from tissue development and remodeling (Wynn et al., 2013) to metabolism and neuronal maintenance (Brestoff and Artis, 2015; Schwartz et al., 2013) to clearance of debris and cells that need to be eliminated (Devitt and Marshall, 2011). Its function or dysfunction is even more pronounced in pathology, where various immune cells play a central role in pathogen and tumor clearance or escape, as well as in metabolic, autoimmune, and neurodegenerative diseases. Immune processes are mediated by the crosstalk between many types of cells—tissue resident as well as circulating immune cells—all interacting in specific micro-environmental contexts while communicating with the local tissue. Characterizing these cellular networks, the participating cell types, their unique pathways, and genes, as well as their interactions and responses to environmental cues, is key to successfully manipulating the immune system in order to harness its unique therapeutic potential (Sharma and Allison, 2015).

سیستم ایمنی شبکه ای پیچیده متشکل از تراکنش های انواع سلول های مختلف و وضعیت های عملکردی است (شکل 1). سیستم ایمنی پویاترین و انعطاف پذیرترین سیستم بدن انسان می باشد که تقریباً در همه بافت های ارگانیسم حضور داشته و در فعالیت های هموستازی گسترده ای از نمو و تغییر شکل بافت (Wynn et al., 2013) گرفته تا متابولیسم و نگهداری عصبی (Brestoff and Artis, 2015; Schwartz et al., 2013) تا از بین بردن بقایا و سلول هایی که نیاز است حذف شوند (Devitt and Marshall, 2011)، نقش دارند. عملکرد یا فقدان عملکرد آن در آسیب شناسی بیشتر مشخص می شود؛ که سلول های ایمنی مختلف نقش اصلی در حذف یا فرار پاتوژن ها و تومورها و همچنین در بیماری های متابولیک، خودایمنی و تحلیل عصبی دارند. فرآیندهای ایمنی بوسیله عمل متقابل بین انواع زیادی از سلول ها وساطت می شود که همه در زمینه ریز محیط و در ارتباط با بافت محلی انجام می شود. شناسایی این شبکه های سلولی، نوع سلول های شرکت کننده، مسیر منحصر به فرد آنها، ژن ها و همچنین تقابل و پاسخ های آنها به پیام های محیطی، کلید دستکاری موفقیت آمیز سیستم ایمنی در جهت به کار گرفتن پتانسیل درمانی منحصر به فرد آنها می باشد (Sharma and Allison, 2015).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید