مقاله ترجمه شده درباره بررسی رابطه بین فرآیند گزارش دهی و مدیریت تغییر سازمانی برای پایداری – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

گزارشات پایداری در سازمان های بخش دولتی: بررسی رابطه بین فرآیند گزارش دهی و مدیریت تغییر سازمانی برای پایداری


عنوان انگلیسی مقاله:

Sustainability reporting in public sector organisations: Exploring the relation between the reporting process and organisational change management for sustainability


کلمات کلیدی مقاله:

گزارش پایداری، اقدام گزارش دهی جهانی، سازمان های بخش دولتی، مدیریت تغییر سازمانی برای پایداری


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

طراحی سازمان های دولتی، مدیریت سازمان های دولتی و مدیریت صنعتی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

روش ها

روش تحلیل داده ها

محدودیت های روش

نتایج و یافته ها

انگیزه هایی برای انتشار گزارش پایداری

وضعیت کنونی فرآیند گزارش دهی پایداری

موانع تغییر شناسایی شده در فرآیند گزارش پایداری

استراتژی هایی جهت غلبه بر موانع شناسایی شده در فرآیند گزارش دهی پایداری

تغییرات بدست آمده توسط فرآیند گزارش دهی پایداری

بحث

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The public sector represents an important part of international economic activities (Ball and Grubnic, 2007; Walker and Brammer, 2012). Public sector organisations (PSOs) are defined by the OECD (2015) as any organisation under government control that develops public goods or services, according to the Classification of the Functions of Government (COFOG). They are major employers, providers of services and consumers of resources (GRI, 2005) associated to significant aspects and impacts in the sustainability of the organisation. The public sector influences all other sectors given their size and related activities (Ball and Grubnic, 2007). The public sector is comprised of central and local government departments, agencies, trading funds and public corporations, and such organisations are usually associated with bureaucratic and hierarchical structures (Carter et al., 1992). The political nature behind the PSOs is the distinctive feature behind this sector (Lane, 2005).

1. مقدمه
بخش دولتی نشان دهنده ی بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی بین المللی است (Ball and Grubnic, 2007; Walker and Brammer, 2012) . سازمان های بخش دولتی (PSOs) توسط OECD (2015) به عنوان سازمان هایی تحت کنترل دولت تعریف شده اند که کالاها یا خدمات را بر طبق طبقه بندی عملکردهای دولت (COFOG) توسعه می دهند. آن ها کارفرماهای اصلی، فراهم آورندگان خدمات و مصرف کنندگان منابع هستند (GRI,2005) که به جنبه های مهم و تاثیرات در پایداری سازمان مرتبط هستند. بخش دولتی همه ی بخش های دیگر را با توجه به اندازه شان و فعالیت های مرتبط، تحت تاثیر قرار می دهد (Ball, Grubnic, 2007). بخش دولتی متشکل از ادارات دولتی محلی و اصلی، آژانس ها، صندوق های معاملاتی و شرکت های دولتی است و چنین سازمان هایی معمولا با ساختارهای بروکراتیک و سلسله مراتبی همراه هستند (Carter و همکاران 1992(. ماهیت سیاسی ورای PSO ویژگی متمایز در پس این بخش است (Lane, 2005).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید