مقاله ترجمه شده درباره کاربرد روشAHP در تجزیه و تحلیل استراتژیک بیرونی در سازمان منتخب – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

کاربرد روشAHP در تجزیه و تحلیل استراتژیک بیرونی در سازمان منتخب


عنوان انگلیسی مقاله:

Application of AHP method in external strategic analysis of the selected organization


کلمات کلیدی مقاله:

AHP، محیط بیرونی، تحلیل استراتژیک، تحلیلSWOT


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت استراتژیک و مدیریت کسب و کار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. تحلیلSWOT

2.1 جوانب انتقادی کاربرد کنونی تحلیلSWOT

2.2 تحلیل بیرونی به عنوان بخشی از تحلیلSWOT

3.پیشنهاد مدلی برای ارزیابی تحلیل بیرونی

3.1 استفاده از فرایند سلسله مراتب تحلیلیAHP برای ترکیب نتایج

3.2 پیچیدگی و جزئیات مدل برای سازمان منتخب

4.نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Strategic analysis is the first step of strategic management (Grasseová, et al., 2010). It consists of two parts, external and internal analysis. The main aim of strategic analysis is not only to describe a company’s environment, but also to evaluate which factors are the most important for our strategic decision-making and how big their influence is. It is important to synthesize partial results to get the framework of the environment condition. A frequently used method for this is SWOT analysis (Grasseová, et al., 2010, Afonina, 2011). The synthesis of the results of partial analyses is not easy and in the application of the proposed method there are some mistakes, which will be described in the paper. This paper focuses on the analysis of the external environment. Methods, which are applied for external strategic analysis, will be chosen and the evaluation of their results will be suggested in order to create a data base for the external part of SWOT analysis.

1. مقدمه:
تجزیه و تحلیل استراتژیک، اولین گام مدیریت استراتژیک است. شامل دو بخش است: تجزیه و تحلیل بیرونی و درونی. هدف اصلی تحلیل استراتژیک، توصیف محیط یک شرکت و ارزیابی این موضوعات است که چه عواملی برای تصمیم گیری استراتژیک اهمیت دارند و تاثیر بزرگ ان ها چگونه است. ترکیب نتایج جزئی برای دست یابی به چارچوب شرایط محیط نیز اهمیت دارد. پرکاربردترین روش برای این کار، تحلیلSWOT است.
ترکیب نتایج تحلیل جزئی کار ساده ای نیست و اشتباهات زیادی در کاربرد روش پیشنهادی وجود دارد، که در این مقاله به توصیف ان ها می پردازیم. این مقاله بر تحلیل محیط بیرونی تمرکز دارد. روش هایی که برای تحلیل استراتژیک بیرونی مورد استفاده قرار گرفته اند، انتخاب شده و ارزیابی نتایج آن ها به منظور ایجاد پایگاه داده ای برای بخش بیرونی تحلیلSWOT بیان خواهد شد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید